Annons

Annons

Annons

Västerås

Insändare
Insändare: ”Vi har alla ett centrum av stillhet omgivet av tystnad”

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Västerås domkyrka. Foto: TT

Annons

Västerås, Karlstad, Skara och Stockholm stift har erbjudit intresserade en utbildning i att leda meditationsgrupper i tyst meditation. Den kristna kontemplativa traditionen har naturligtvis särskilt lyfts fram men också zentraditionen har belysts. För ökad integrerad kroppsmedvetenhet har även övning i Qigong funnits med.

När människor i dag, från olika världsdelar med olika traditioner möts, får dialogen en självklar och central betydelse. Samtal pågår i olika sammanhang och på flera nivåer. Dialogen mellan människor av olika tro är ett sådant pågående samtal. Ofta rör den viljan att söka en gemensam hållning i konkreta frågor och utmaningar. Men man samlas också för att samtala om respektive traditions andlighet.

Annons

Ett sådant möte är mellan kristna hemmahörande i den kontemplativa traditionen och representanter från zentraditionen. Ett återkommande samtalsämne rör kroppens betydelse för bön och meditation. Österns djupgående erfarenheter av olika kroppsliga övningar som syftar till att bringa människors inre till stillhet inspirerar i många kristna sammanhang.

Annons

Den zeninspirerade tysta meditationen är ett uttryck för detta. Genom en upprätt avspänd sittställning och en lugn in- och utandning till vilken man kan knyta ett bibelord, t.ex ”jesusbönen” bringas ens inre till stillhet - man ”sitter sig till stillhet”. I benådade stunder kan man då erfara den inre verklighet Dag Hammarskjöld talar om när han i foldern till meditationsrummet i FN-skrapan i New York skriver ”Vi har alla ett centrum av stillhet omgivet av tystnad”.

I de pågående religionssamtalen upptäcker man också ofta de nära beröringspunkter som finns vad gäller denna inre erfarenhet som kan ges i kontemplationen/meditationen. Utan att harmoniera eller blanda samman traditionerna erfars ett igenkännande i varandras vittnesmål.

Konkreta konsekvenser av denna dialog möter vi t ex i flera församlingars erbjudande av ”tyst meditation” eller kristen djupmeditation. För många är detta ett sätt att ordlöst stilla sig inför det mysterium som somliga kallar Livet och andra sätter bokstäverna G-U-D, eller rentav namnet Jesus på.

Välkommen att prova på Kristen Djupmeditation i Domkyrkan söndagar kl. 19.30 eller Gideonsbergskyrkan söndagar kl. 18.30 eller Sparvens kapell tisdagar kl. 10.30!

Annons

Cathrine Tegerstrand Peter Åström

Stiftsadjunkt, Västerås stift Stiftsprost, Västerås stift

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan