Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Debatt: Vi vill erbjuda alla västmanlänningar en jämlik välfärd

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den regionplan och budget vi lägger fram fokuserar på långsiktiga förutsättningar, snarare än kortsiktig symbolpolitik för att försöka ta enkla poäng. Vårt fokus handlar om att långsiktigt utveckla hela länet.

Bild: TT

Annons

Den politiska ledningen bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet lägger fram sin regionplan och budget för perioden 2020–22, till dagens sammanträde i regionfullmäktige.

Regionplanen har föregåtts av ett arbete kopplad till kostnadsreduceringar, effektiviseringar och effekthemtagningar. Arbetet har gått under namnet ”Ekonomi i balans” och inneburit att reduceringar på 400 miljoner kronor har arbetats fram, för att genomföras de kommande åren.

Samtliga partier har varit delaktiga i arbetet för att säkerställa förankrade och hållbara beslut för att svara mot de utmaningar regionen står inför kopplade till ekonomin. Det lägger grunden för en stabilitet och långsiktighet som är nödvändig inför de stora investeringar som är planerade i den västmanländska vården. Den politiska ledningen gör således dessa prioriteringar, för att ta ansvar för skattebetalarnas pengar, så regionen i dag och i framtiden erbjuder alla västmanlänningar en jämlik välfärd av hög kvalitet.

Annons

Annons

Vi vill att tillgängligheten ska förbättras och vårdköerna kortas. I regionplanen initierar vi därför en omställning mot en vård närmare västmanlänningarna, så kallad nära vård. Det innebär ett arbete mot en mer tillgänglig, jämlik och kostnadseffektiv vård, där patientens behov står i centrum och kontinuiteten är hög.

Den regionplan och budget vi lägger fram fokuserar på långsiktiga förutsättningar, snarare än kortsiktig symbolpolitik för att försöka ta enkla poäng. Vårt fokus handlar om att långsiktigt utveckla hela länet. Grundstenen i regionens utveckling är en samspelt hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling för att de västmanländska invånarna ska ha tillgång till god offentlig service och förutsättningar till livskvalitet. Västmanland ska vara en attraktiv region med god kompetensförsörjning och rikt kulturliv.

Vår politiska inriktning betonar vikten av en hållbar utveckling där de globala målen i Agenda 2030 står i fokus. Här menar vi att regionen arbetar mot målen genom att beakta såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga konsekvenser av våra verksamheter. På så sätt hushåller vi med jordens resurser på lång sikt, och bidrar till att nå en hållbar utveckling globalt.

Vårt främsta mål med denna regionplan och budget är att ge alla regionens invånare bästa möjliga service utifrån varje invånares behov, ha balans i ekonomin och jobba mot en hållbar utveckling. Så möter Region Västmanland framtiden.

Denise Norström (S)

regionstyrelsens ordförande och gruppledare

Helena Hagberg (L)

regionråd och gruppledare

Barbro Larsson (C)

regionråd och gruppledare

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan