Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås flygplats

Debatt
Debatt: M: Låt flygplatsen få stabilitet och långsiktighet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi moderater är tydliga. Vi behöver inte undersöka det som redan är gjort flera gånger. Det enda som vi kan se är nytt är det säkerhetspolitiska läget i Sverige, där flygplatsens betydelse kan behöva belysas, vilket vi också föreslog.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Västerås stad har åter igen beslutat om att göra ytterligare en utredning om flygplatsen. Utredarnas uppdrag är i mångt och mycket samma uppgift som har gjorts tidigare. Underlaget finns redan. Det är nog ingen verksamhet i Västerås som är så noga studerad som flygplatsen. Under en månads tid ska en heltidsanställd genomföra uppdraget.

Annons

Vi moderater är tydliga. Vi behöver inte undersöka det som redan är gjort flera gånger. Det enda som vi kan se är nytt är det säkerhetspolitiska läget i Sverige, där flygplatsens betydelse kan behöva belysas, vilket vi också föreslog. Samtidigt oroar man medarbetarna åter igen genom att skapa en osäkerhet. Medarbetarna har mycket lojalt ställt upp och flygplatsen är i dag den mest kostnadseffektiva som finns bland samtliga icke statliga flygplatser.

Annons

Det krävs politiskt ledarskap och tydlighet för att ge långsiktig arbetsro för flygplatsen för att visa marknaden att Västerås flygplats är en aktör som går att lita på. Vi moderater har gått till val på att behålla Västerås flygplats. Flygplatsens styrelse och ledning har gjort ett gediget arbete med både att kraftigt minska underskotten men också att belysa förutsättningarna långsiktigt. Det underlag som finns presenterar de förutsättningar som behövs för att utveckla flygplatsen till en rimlig kostnad.

Elisabeth Unell (M)

Anna hård af Segerstad (M)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan