Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Toalettavfall från fritidsbåt = avfall!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Båtar med inbyggd septiktank, hur ska dom tömma under vintern?, undrar Rolf Bergqvist.

Bild: Magnus Östin

Annons

Replik på Vicki Skure Erikssons svar, "Latrinpumpar finns och är öppna under båtsäsong", VLT den 14 februari.

Avtalet för boende på båt, där ingår avfallsabonnemang. Du kan inte ha läst Sjöfartsverkets definition av avfall från fritidsbåtar, då du gör skillnad på toalettavfall och hushållsavfall från båt. Du har ansvaret för toalettavfall även vintertid. Ändå stänger du avfallsmottagningarna under vintern, vilket inte medges i Sjöfartsverkets föreskrift.

Jag ifrågasatte hos Transportstyrelsen om det är i enlighet med förbudet att stänga avfallsmottagningarna för säsongen.

Annons

Visa tolkningsutrymmet som du hänvisar till i Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Staden kan inte avsäga ansvaret för mottagning av toalettavfall.

Annons

Jag redovisar här delar av förordningen som du hänvisar till, samtliga lagrum är tvingande, du kan inte göra en egen tolkning av lagen.

Jag ifrågasatte hos Transportstyrelsen om det är i enlighet med förbudet att stänga avfallsmottagningarna för säsongen. Transportstyrelsen menar att om det finns ett kontinuerligt behov så ska hamnarna tillhandahålla möjligheten för båtägare att kunna tömma septiktanken även under vinterhalvåret.

1 kap.Inledande bestämmelser. Tillämpning 1 § Dessa föreskrifter äger tillämpning på svenska fritidsbåtshamnar. Definitioner 2 § I dessa föreskrifter används beteckningar som har följande betydelser. Avfall – avfall som uppstår under användandet av fritidsbåt såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall. 2 kap. Mottagningsanordningar. 1 § Mottagningsanordningar för avfall skall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen. 2 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789 )om åtgärder mot förorening från fartyg är den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de krav som ställs. 3 § Mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnen skall finnas på en för fritidsbåtarna ändamålsenlig plats.

Gemensamma mottagningsanordningar för fritidsbåtshamnar 4 § Två eller fler fritidsbåtshamnar får ha gemensamma mottagningsanordningar om det inte orsakar olägenheter för de fritidsbåtar som har behov av att lämna avfall till dessa hamnar. De gemensamma mottagningsanordningarna skall ha tillräcklig kapacitet för att motsvara behovet hos dem som nyttjar fritidsbåtshamnarna. 3 kap. Mottagning av avfall från fritidsbåtar 1 § En fritidsbåtshamn skall ta emot sådant avfall från fritidsbåt som hamnen har inrättat mottagningsanordning för. 2 § Bestämmelser om förbud att ta ut särskild avgift för mottagning och hantering av avfall och om rätt att ta ut en generell avgift finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. 3 § Mottagning av avfall från en fritidsbåt skall genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Annons

Annons

Du skriver att under vinterhalvåret finns utslagsvask för ”campingtoalett” vid Lögarängen. Utslagsvask finns även vid Mälarparken som skulle vara möjlig att använda vintertid, men den finns i ett låst utrymme för att undvika skadegörelse och sönderfrysning. Båtar med ”campingtoalett” som ligger i Mälarparken vill du ska tömma i Lögarängen. Är det ändamålsenligt?

Båtar med inbyggd septiktank, hur ska dom tömma under vintern? Varför ska man betala 20 000 kronor/år med bryggplats för boende? Varken vatten finns att tillgå eller tillgång av tömning av toalettavfall finns under vintern. Det måste strida emot självkostnadsprincipen i kommunallagen 2 kap 6 § Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Rolf Bergqvist

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy