Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Att föda barn ska vara en lycklig stund

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att föda barn är för många en av de största händelserna i livet. Vi vill att det också ska få bli en av de lyckligaste stunderna. Då krävs en mödra- och förlossningsvård som fungerar i hela landet.Foto: TT

Annons

Att föda barn borde vara förknippat med trygghet och förväntan. Men i stället känner många oro inför överbelagda förlossningsavdelningar, att inte få den hjälp de behöver och trasiga underliv för lång tid framåt. Allt för många vittnar om skador som nonchaleras eller inte hinns med inom vården. Så ska det inte vara i Sverige.

Med Miljöpartiet i regering har ett viktigt arbete påbörjats. Förlossnings- och kvinnovården har fått nära en miljard i tillskott. Men vi måste göra mer.

För att skapa trygghet och stabilitet för den som ska föda behöver vi se över hur mödra- och förlossningsvården bemannas och är organiserad. Graviditet, förlossning och den första tiden efter ska ses som delar i en helhet. Därför vill Miljöpartiet tillsätta en statlig utredning för att se över hela förlossningsvården.

Annons

Annons

Dessutom presenterar vi nu fyra förslag på hur mödra- och förlossningsvården ska utvecklas i hela landet.

- En barnmorska per födande kvinna. Det behövs fler barnmorskor i yrket. Vi vill satsa på ökade möjligheter till betald vidareutbildning för sjuksköterskor och vi vill se goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö inom förlossningsvården.

- Förkorta avstånden till närmaste förlossningsklinik. Den som har lång väg att åka ska ha möjlighet att bo på patienthotell tillsammans med sin familj inför förlossningen under längre tid än i dag, samt vid behov erbjudas transport från och till hemmet.

- Minska risken för förlossningsskador. Vården behöver bli bättre på att förebygga att förlossningsskador uppstår och på att upptäcka och behandla skador som redan uppstått. Vi vill därför höja kunskapen om hur förlossningsskador kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Kvinnor ska inte lida i åratal av obehandlade skador.

- Förbättra vården för särskilda riskgrupper. Nyanlända kvinnor löper högre risk för komplikationer under förlossningen. Det kan bland annat bero på språkförbistringar som försvårar kommunikationen och bristande information om hur vården fungerar. Även kvinnor med missbruksproblematik och äldre förstföderskor tillhör riskgrupper. Kvinnor i dessa grupper ska erbjudas hembesök av barnmorska inför barnets födsel och den som är i behov av tolk under förlossningen ska få det på plats, inte via telefon.

Annons

Att föda barn är för många en av de största händelserna i livet. Vi vill att det också ska få bli en av de lyckligaste stunderna. Då krävs en mödra- och förlossningsvård som fungerar i hela landet, där den födande kvinnan kan lita på att det finns plats för henne när värkarna sätter i gång och där hon inte behöver oroa sig för att skada sig för livet.

Isabella Lövin (MP)

språkrör

Janine Alm Ericson (MP)

jämställdhetspolitisk talesperson

Pernilla Rinsell (MP)

ordförande MP Västmanland

Peter Östevik (MP)

ordförande MP Västmanland

Johannes Wretljung Persson (MP)

ordförande MP Västerås

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan