Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hur kommer kompetensförsörjningen av piloter att kunna ske?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

I Sverige finns det 34 regionala flygplatser, varav 27 har reguljär passagerartrafik. Alla de regionala flygplatserna finns på mindre orter med mindre passagerarkapacitet. De är nödvändiga för att säkerställa en tillgänglighet i hela landet så hela Sverige kan leva och växa, inte minst i Västerås. 

Flygplatserna är också nödvändiga ur ett beredskapsperspektiv. Det visades inte minst vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

De regionala flygplatserna ägs och drivs nästan uteslutande av enskilda kommuner och saknar därför en gemensam huvudman.

Under 2018 användes regionala flygplatser vid 4 992 brandflygningar. Några av de regionala flygplatserna har samhällsviktiga flygningar som ambulansflyg, polis och kustbevakning. 

Annons

Annons

De regionala flygplatserna ägs och drivs nästan uteslutande av enskilda kommuner och saknar därför en gemensam huvudman. I fredstid har detta hittills inte varit någon större nationell fråga, men i planeringen för ett stärkt civilt försvar blir frågan om ansvar och ledning viktig. Det skapar naturligtvis också en osäkerhet i hela totalförsvarsplaneringen. Detta handlar nämligen inte bara om civilt försvar utan om hela totalförsvaret, då de regionala flygplatserna ligger till grund för försvarets förmåga till snabb omgruppering och spridning av luftstridskrafter. 

Det behöver klarläggas några delar från regeringen, hur ser de på de regionala flygplatsernas betydelse för totalförsvarsplaneringen och kommer vi få se ett tydliggörande av lednings- och ansvarsförhållandena för de regionala flygplatserna i den kommande totalförsvarspropositionen?

För oss moderater är de regionala flygplatserna viktiga och vi vill att lednings- och ansvarsförhållanden tydliggörs i kommande totalförsvarsplanering. Vi behöver också utreda hur det kan säkerställas ett långsiktigt och nödvändigt stöd för flygplatsernas drift och underhåll. En del i det arbetet är att undersöka hur det statliga Swedavia kan ta ett större ansvar för de regionala flygplatserna.

En nedläggning av flygplats innebär att Västmanland kommer vara helt utan möjlighet till ambulansflyg och brandflyg. Hade regeringen vågat satsa på att säkra de regionala flygplatserna, skulle det inte vara en stor diskussion om Västerås flygplats vara eller icke vara.

Annons

Hur kommer kompetensförsörjningen av piloter att kunna ske när Nordens största pilotskola inte längre får verka i Västerås?

Alexandra Anstrell (M)

Riksdagsledamot Försvarsutskottet

Anna Hård af Segerstad M)

Oppositionsråd Västerås

Åsa Coenraads (M)

Riksdagsledamot Västmanlands län

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan