Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: På väg mot ett kommunalt beslut utan verklig förankring...

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

I förra veckan lämnade de styrande i Västerås (S, L och MP) besked om att de är överens om att Västerås Flygplats skall läggas ner. Man hänvisar till ”det ekonomiska resultatet på minus 23 miljoner som överskrider koncernbidraget på 20 miljoner och att målen inte kan nås”. Vidare påstås att ”vi sätter klimatet och kommuninvånarna före flyget”.

Man förstår ganska snabbt att detta endast är ett politiskt spel och att det över huvud taget inte handlar om ekonomi eller miljö eftersom man så konsekvens stoppar huvudet i sanden för de uppenbara fakta som finns.

Ekonomin: Beträffande det så kallade underskottet har det i flera tidigare utredningar och även debattinlägg klart konstaterats att den sammantagna omsättningen (>100 miljoner) hos flygrelaterade företag, organisationer och föreningar i dag verksamma på flygplatsen enbart med sina skatteinbetalningar vida överstiger det årliga så kallade underskottet för flygplatsen. Och då har inte lokal konsumtion, inflyttning med mera räknats med.

Annons

Annons

Det har sagts förut och måste sägas igen: Västerås flygplats är en ekonomisk tillgång för staden då alla där i dag pågående verksamheter ger ett positivt resultat i stadens kassa, även efter avräkning för flygplatsens drift, och att dessa verksamheter naturligt försvinner med flygplatsens nedläggning och därmed även inkomsterna.

Miljöfrågan: All flygning in till Arlanda behöver i princip alltid en alternativflygplats belägen i lämplig närhet och i enlighet med de operativa bestämmelserna för luftfart, till exempel vid sämre väder med låga moln, sikt, nederbörd, vind etcetera.

Närmaste legala alternativflygplats för tyngre jettrafik till Arlanda är Västerås, följt av Nyköping/Skavsta.

Användning av en alternativflygplats belägen längre bort (Nyköping/Skavsta) medför att man måste ta med extra bränsle i den händelse man verkligen behöver flyga till alternativflygplatsen, jämfört med om man kunde använda Västerås som alternativ.

Det finns alltid en transportkostnad kopplad till den ökade vikten för alla flygmaskiner, därtill bidrar en högre vikt alltid till ett ökat slitage på motorer, landningsställ etcetera för operatörerna.

I en analys 2015 av operationella konsekvenser för tyngre flygtrafik till Stockholm Arlanda flygplats framtagen av erkänd flygmiljöexpertis, framgår att om Västerås flygplats kan göras tillgänglig som ett förstahandsval av alternativflygplats för trafiken in till Arlanda, kan bränsleåtgång och utsläpp minskas med minst 630 000 kg (630 ton) bränsle/år, vilket i utsläpp motsvarar 2 000 000 kg (2000 ton) CO2/år.

Annons

Annons

Eller: Med en nedläggning av Västerås flygplats fastlägger Västerås stad en kontinuerlig ökad bränsleåtgång och utsläpp från flygtrafiken till Arlanda med minst 630 000 kg (630 ton) bränsle/år vilket i utsläpp motsvarar 2 000 000 kg (2000 ton) CO2/år.

Beslut skall grundas på fakta. Västerås stad har alla fakta men väljer att inte beakta den. Västerås flygplats behövs, för Västerås stad bästa, för Sveriges bästa, för miljöns bästa.

Anders Jacobsen

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan