Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås flygplats

Debatt
Debatt: Flygplatsen – en ekonomisk tillgång

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Ekonomin & det flyktiga flyget. VLT Debatt Torsdag 19 mars 2020 presenterar;

Anders Jacobson i sitt debattinlägg nämner det glädjande påståendet att den totala ekonomiska miljön inom och runt om flygplatsområdet levererar ett tydligt penningmässigt överskott till den västeråsiska ekonomin och då framför allt till Stadshusets kassakista.

Argumenten som Anders stödjer sig på citeras nedan i citatet Ekonomin. Ekonomiska komponenter har tidigare stöpts och blötts på dessa sidor. Jag har en svag minnesbild kring redovisningar om ekonomin. Det känns oklart om det verkligen har utförts några övergripande, kompletta och sammanfattande utredningar, som skulle tydligt bekräfta det positiva påståendet att totalekonomin är i gott skick. Om nu Anders har andra ej tidigare redovisade data, då vore det tacksamt om Anders kunde dela med sig och publicera referenser till dessa dokument med årtal, rubricering, författare, samt dokumentens identitetsnummer.

Annons

Annons

Tacksamt emottages, vi andra ”läsande debatt & inändarnördar”!

Citat #1: Ekonomin: Beträffande det så kallade underskottet har det i flera tidigare utredningar och även debattinlägg klart konstaterats att den sammantagna omsättningen (>100 miljoner) hos flygrelaterade företag, organisationer och föreningar i dag verksamma på flygplatsen enbart med sina skatteinbetalningar vida överstiger det årliga så kallade underskottet för flygplatsen. Och då har inte lokal konsumtion, inflyttning med mera räknats med.

Läs nu citat #2 och tänk tanken. Om nu Anders Jakobsons påstående visar sig stämma samt att de kritiserade och omfattande underskotten kan genom kirurgiskt ingrepp tryckas ner till NOLL, då borde det rent logiskt falla ut att alla de resterande verksamheterna skulle pumpa in stora pekuniära slantar till Västeråsområdets totala omsättning. BINGO!

Citat #2: Det har sagts förut och måste sägas igen: Västerås flygplats är en ekonomisk tillgång för staden då alla där i dag pågående verksamheter ger ett positivt resultat i stadens kassa, även efter avräkning för flygplatsens drift, och att dessa verksamheter naturligt försvinner med flygplatsens nedläggning och därmed även inkomsterna.

Ni som gemensamt vet mångfaldigt mer än vad jag har en susning om, ni kan väl vara behjälpliga och sålla fram vad som verkligen finns i redovisningsväg att ta del av.

Bo Haeggström

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan