Annons

Annons

Annons

Dennis Martinssons krönikor

DENNIS MARTINSSON: Vad är egentligen straffbart i coronatider?

Coronaviruset sprider sig över världen. Uppdateringar om spridningen av viruset och vad olika länder gör och inte gör sker dygnet runt.

Text

Annons

En fråga som inte fått så mycket uppmärksamhet är juridiken och coronaviruset. För det finns faktiskt en hel del coronajuridik att fundera kring. Men jag nöjer mig här med att klargöra frågan: Vad är egentligen straffbart i coronatider?

Först bör sägas att de lagar och regler som gäller i vanliga fall givetvis också är straffbara i coronatider. I det här fallet är det kanske mest aktuellt att klargöra om det är straffbart att föra smittan vidare. Rent konkret: Kan någon som exempelvis är smittad av corona straffas om han eller hon sprider viruset vidare till andra personer? Det korta svaret är: Ja! Det finns flera brott som skulle kunna användas i ett sådant fall.

En krets av brott som kan aktualiseras är så kallade brott mot person, alltså brott som direkt riktar sig mot en annan människa. Ett sådant är brottet framkallande av fara för annan. För att kunna dömas för det brottet måste man genom grov oaktsamhet utsätta någon annan för allvarlig sjukdom.

Annons

Annons

Att coronaviruset är en allvarlig sjukdom är i det närmaste självklart. Viktigt att komma ihåg är också att brottet inte bara tar sikte på fall där någon som har corona faktiskt orsakat någon annan för viruset. Det räcker med att man utsatt någon för risken att få corona. Så skulle vara fallet om en person som har blivit testad positiv för corona och väljer att strunta i att isolera sig. Om personen exempelvis åker i kollektivtrafik, sitter på en restaurang eller rör sig i miljöer med många människor får det sägas vara uppenbart att personen har varit grovt oaktsam. Personen har ju då inte följt de råd som gäller och medvetet utsatt andra för smittorisk.

Men om någon faktiskt blir smittad till följd av personens agerande kan andra brott bli aktuella. Om den redan coronasmittade personen agerade med uppsåt i förhållande till att smitta någon annan kan det i stället klassificeras som misshandel. Och gjordes det med oaktsamhet så kan brottet vållande till kroppsskada bli aktuellt. Och om det leder till att personen dör kan det i extremfall bli fråga om brotten mord eller vållande till annans död. Ett praktiskt problem blir givetvis att det ska gå att bevisa att det faktiskt var en specifik person som smittade andra personer på ett någorlunda medvetet sätt. I praktiken kommer det vara nästintill omöjligt.

Annons

Det finns också andra brott som kan bli aktuella. De brukar kallas brott mot allmänheten och är precis som det låter, straffbara handlingar som inte riktar sig mot en specifik person utan mot en större allmänhet eller samhället i stort. Bland de brotten finns till exempel ”spridande av gift eller smitta”. För att dömas krävs att gärningspersonen ”framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa”. Det betyder helt enkelt att det med ganska hög grad av sannolikhet finns en risk att någon människa i en större krets av obestämda människor smittas av corona. Återigen kan det handla om en person som vet om att han eller hon är smittat och som medvetet rör sig på platser där det finns många andra människor. Men det är inte tillräckligt. För att dömas för det här brottet krävs att man överför eller sprider en allvarlig sjukdom. Myndigheterna har ju klassat corona som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det är med andra ord glasklart att det här brottet kan bli aktuellt i coronatider.

Annons

Alla de brott som nämnts i den här texten regleras i brottsbalken. Det kanske också kan vara bra att känna till att det finns en särskild lag som gäller just smittor av det här slaget som heter smittskyddslagen. Men den innehåller inga regler om brott och straff. Den lagen kan ändå bli viktig. Av smittskyddslagen följer bland annat att den som är smittad av en allmänfarlig sjukdom, som corona, måste iaktta vissa försiktighetsmått och exempelvis begränsa risken för att andra personer smittas. Har man konstaterats vara smittad av corona har man alltså en plikt att följa det som sjukvården föreskriver. Det blir man också informerad om. Därför är det förhållandevis lätt att visa att en coronasmittad person som ändå vistas ute bland folk agerade på ett sådant oaktsamt sätt att det är straffbart.

Är det då troligt att någon i Sverige kommer att dömas för något av de här brotten? Oddsen för det är nog väldigt låga, inte minst eftersom det är svårt att bevisa vem som har smittat vem. Och i ett allmänt krisläge får man nog anta att polisen har annat att prioritera.

DENNIS MARTINSSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan