Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Flygplatsen – en omöjlig ekvation

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Av artikeln ”Flygplatsen spås sluka allt fler miljoner”, VLT den 28 mars, inser man problematiken. Om siffrorna stämmer så uppgår kostnaderna för personal, säkerhetskontroll, lokaler och teknisk drift till 29,4 miljoner varav största delen måste hänföras till passagerartrafiken. Intäkterna är flygplatsavgifter och avgifter för start och landning, tillsammans 8,9 miljoner. Alltså går passagerartrafiken med ett underskott på cirka 20 miljoner. Slutsatsen av detta är att ”kostymen” är för stor i för hållande till den trafik som förekommer.

Annons

Annons

Problemet är att det är svårt att minska utgifterna eftersom man måste upprätthålla en miniminivå även om det bara är ett flyg per dag och att öka inkomsterna har ju genom åren visat sig omöjligt, det ger bara större underskott.  

Att åtgärda landningsbanan och övrigt för 160 miljoner är ju pengar som man aldrig kan få tillbaka. Att flygplatsen genererar skatteintäkter är ju klart men tyvärr inte för kommunen utan för regionen och staten som inte bidrar med en krona till driften.

Övriga verksamheter på flygplatsen betalar tydligen inte sina egna kostnader vilket är förkastligt, kommunen ska inte subventionera dessa verksamheter. Det enda raka är att lägga ned åtminstone passagerartrafiken. Då kan man ta bort den stora landningsbanan och göra om norra delen av befintlig rullbana, eventuellt kompletterad med en gräsbana, till landningsbana för mindre flygplan. Detta skulle även möjliggöra att flytta verksamheten från Johannisberg till Hässlö.

Torbjörn Einarsson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan