Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Några ord till herr Teljebäck

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anders Teljebäck (S).

Bild: Magnus Westberg

Annons

Anders Teljebäck, tack för din helsida i fredagens VLT (27 mars) med en tydlig presentation av vad Västerås flygplats innebär för oss västeråsare, dessutom saltad med prognostiserade utgifter utan belägg.

Dock: som folkvald borde det åligga dig/er att göra en konsekvensanalys som tidigare efterfrågats. Om begreppet inte är bekant: ”Konsekvensanalys är ett hjälpmedel för beslutsfattande. Dess syfte är att identifiera de positiva och negativa konsekvenserna med ett projekt i samhället och i möjligaste mån även kunna jämföra dessa med varandra för att se om de positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom.”

Annons

Annons

Om ni lägger ner flygplatsen så kommer all verksamhet på flygplatsen dra vidare från den flygplats som välkomnat dessa aktörer under åren och därmed också avsevärda skatteintäkter.

Piloter är lite udda, varken bättre eller sämre än någon annan yrkeskategori, men de är die-hard-entusiaster, det vill säga har ingen tanke att skola om sig till något annat för att bo kvar i vår stad, utan de drar vidare dit flygjobben finns.

Ulf Gelberg

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan