Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Västerås flygplats – avvecklingen kan komma att kosta hundratals miljoner

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Min bedömning är att med alla argument – som redan är kända – för flygplatsen bevarande kvarstår fördelarna som större än nackdelen om att skjuta till underskottet varje år, skriver Tomas Salzmann.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Det råder på insändar- och debattplats många åsikter om flygplatsen, men tyvärr lider många av okunnighet. Jag är sedan något år ledamot av styrelsen i flygplatsbolaget.

För det första. Västerås kommun äger två bolag varav ett äger fastigheten Västerås flygfastigheter och ett hyr och driver flygplatsen. Västerås flygfastigheter hyr dessutom ut lokaler till ett flertal andra hyresgäster som till exempel flygskolorna med mera. Övriga hyresgäster köper vissa tjänster från flygplatsbolaget, som till exempel rätten att landa och starta.

Flygplatsbolaget som driver flygplatsen betalar en hyra till flygfastigheter. I hyran ingår lokalkostnader samt leasingavgifter för de investeringar som fastighetsbolaget har genomfört för att flygplatsen ska kunna erhålla certifikat för att driva en så kallad instrumentell flygplats. För att driva en instrumentell flygplats finns tydliga krav på standards utgivna av EASA. Det gäller till exempel brandsäkerhet och namngivna ansvariga befattningshavare med mera. Kostnadsmassan är i stort sett regelstyrt.

Annons

Annons

Hyran till fastighetsbolaget och personal är flygplatsbolagets största kostnader. Totala kostnader för bolaget är cirka 30 Mkr.

På intäktssidan finns landnings- och startavgifter, parkeringsintäkter och övriga serviceintäkter. Majoriteten av den flygverksamhet som sker är inte det kommersiella flyget typ Ryanair utan så kallat allmän flyg. Intäkterna från det allmänna flyget regleras genom så kallade landningskort som är nationella. Priset för dessa landningskort styrs inte av flygplatsen. Totala intäkterna är cirka 6 Mkr. Förlusten blir därav för flygplatsbolaget cirka 24 Mkr.

Kvar står då varför vi ska bibehålla en flygplats och vad en eventuell avveckling kan komma att kosta.

Styrelsen har under 2018 och 2019 arbetat hårt för att få ner kostnaderna. Under ledningen av vd har ett framgångsrikt arbete genomförts. Slutsatsen är dock att så länge Västerås ska ha en instrumentell och allmän flygplats så blir kostnaden cirka 30 Mkr. Detta är lägre än vad motsvarande kommunala flygplatsbolag har.

Kvar står då varför vi ska bibehålla en flygplats och vad en eventuell avveckling kan komma att kosta. Min bedömning är att med alla argument – som redan är kända – för flygplatsen bevarande kvarstår fördelarna som större än nackdelen om att skjuta till underskottet varje år. Dessutom har man inte tagit hänsyn till fastighetsbolagets förlorade intäkter.

Annons

Jag är mycket kritisk mot hur processen ägarna drivit eftersom de inte vid något tillfälle frågat styrelsen som man själva tillsatt om en risk och konsekvensanalys. Ägarna har inte upprättat någon avvecklingskalkyl och västeråsarna vet inte vad det kommer att kosta, men det är hundratals miljoner. Fastighetsbolaget kommer att tappa stora hyresintäkter och det bokförda värdet på i fastighetsbolaget måste avskrivas. Att tro att man frigör den summa som förlusten för flygplatsbolaget kostar kan bara en okunnig tro. Ingen talar om förlusten i fastighetsbolaget. Det är oredovisat.

Att dessutom kalla till en presskonferens när ordföranden är på semester och utan att underrätta vd vad som var på gång är skrämmande. På inbjudan från personalen att komma ut och ta en dialog så svaras raljant att det gör man vid nästa val.

Tomas Salzmann (M)

ledamot av flygplatsstyrelsen

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan