Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: M: Anmärkningsvärda uttalande om Västerås flygplats

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En nedläggning av flygplatsen innebär att arbetstillfällen kommer att flytta från Västerås.

Bild: Arkivbild

Annons

Kommunstyrelsens ordförande uttalar sig om Västerås flygplats i förra lördagens VLT, 28 mars. Det är anmärkningsvärda uttalanden som att ”Ja, men vid tidigare liknande förändringar visar det sig att många får andra jobb. Dessutom när det gäller flygplatsen, kommer de troligen att flytta någon annanstans, de kommer inte att försvinna. Och då fortsätter skatteintäkterna från dessa arbetstillfällen att komma till offentliga sektorn.”

En nedläggning av flygplatsen innebär att arbetstillfällen kommer att flytta från Västerås. Flygbaserad verksamhet är beroende av en flygplats och kommer att flytta från staden. Det innebär att vi inte kommer att få dessa skatteintäkter till Västerås. Det är naivt att tro att de kommer att vara kvar i Västerås.

Annons

Att lägga ned flygplatsen innebär också att vi i fortsättningen inte kommer att kunna få ambulanstransporter till Västerås. Det innebär en ökad risk för västeråsarna. Det behövs en flygplats för dessa transporter. Vi moderater har därför lagt ett initiativ i kommunstyrelsen för att ta upp förhandlingar med Region Västmanland om medfinansiering och eventuellt delägarskap.

Annons

Flygplatsen används också av försvaret.

Betydelsen av att ha en flygplats i Västerås visade sig också i samband med den stora branden i Norra Västmanland. Genom att ha en flygplats möjliggör vi för brandflyg att kunna använda flygplatsen för landningar under släckningsarbete.

Flygplatsen används också av försvaret. Att ha ytterligare en flygplats med lång landningsbana i Stockholm Mälardalen förstärker också Sveriges säkerhet. Västerås flygplats är utpekad som riksintresse.

Infrastruktur kostar vägar, hamn, kollektivtrafik. Kostnaden för Västerås flygplats är en relativt sett låg. Att bara ha infrastrukturen kostar cirka 30 miljoner kronor per år. Verksamheten vid flygplatsen bidrar till att minska kostnaden. Det är betydligt mindre än övriga infrastruktur i Västerås. Investeringskostander som beskrivs har en lång avskrivningstid vilket gör det fullt möjligt att finansiera. Jämför med ett onödigt extravagant tak på Västerås station är detta en liten investering.

Kortsiktigheten hos S, L och MP gör att flygplatsen inte heller har kunna vara med och försökt få fler verksamheter etablerade. En långsiktighet skulle göra att vi kan säkra en effektiv verksamhet och också vara med och erbjuda flygplatsen som exempelvis alternativflygplats till Arlanda vilket skulle vara bra ur miljösynpunkt eftersom det kräver mindre bränsle i flygplanen än de flygplatser som används idag. Västerås flygplats kan också bli en förebild och föregångare med olika miljölösningar. Ett exempel är det som flygskolorna gör i dag och köper in elflyg som både är bra för miljön och minskar bullret.

Infrastruktur och logistik är viktigt för Västerås och Västerås företag. Låt inte kortsiktigt tänkande avveckla en viktig pusselbit för Västerås utveckling och behåll Västerås flygplats.

Elisabeth Unell (M)

Kommunstyrelsen

Tomas Salzmann (M)

Ledamot flygplatsstyrelsen

Till toppen av sidan