Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Låt flyget få fortsätta att skydda detta historiska område

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tack vare flyget på Hässlö och dess bullerzon har området längs Badelundaåsens södra del här i Västmanland varit förhållandevis skyddat, skriver Ingrid Lindgren.Foto: Tony Persson/arkiv

Annons

Nu 2020, liksom på järnåldern cirka 400–800 e.Kr. är området där Hässlöflygfältet ligger mycket aktuellt.

På järnåldern var havet cirka 10 meter högre än i dag. Då var havsstranden just där E18 går i dag.

På Badelundaåsen fraktades framförallt på vintern järn från gruvorna i Norberg med omnejd.

Än i dag kan på vissa ställen ses hålvägar från åskrönet nedför åsen.

På järnåldern kunde båtar komma direkt dit från Tyskland med flera länder innan Stockholm ström fick nivåskillnad och Mälaren blev en insjö runt år 1000.

Alldeles norr om dagens flygstation finns en fin berghäll med stor sten ovanpå. Den har givit namn åt närmaste gård, Hälla. (Nuvarande Hälla shoppning ligger väster om åsen egentligen på gården Lundbys mark.)

Annons

Från dagens utgång till flygplanen kan man se vass som växer vid en naturlig källa, som syns trots igenfyllningsförsök. Jag tror att det är den källan som i gamla handlingar kallas Lagstens källa. På hällen vid gården Hälla var det så sent som 1403 ting. Ett annat ting – häradsting, hölls i Norrbo 1436 då områden nära Badelundaåsen beskrevs: ”ok myt wppa haellina ok…..i syoon swa langth sum ware foraeldhra haffua foor oos hafth ok aath aaf hednw hoos….” Det vill säga ed har avlagts där. Jag tror att kungaval långt tillbaka skedde vid Hälla och brottslingar dränktes i Lagstens källa.

Annons

Vinter och sommarsolstånden firades förr med blot troligen i offerlunden med sina stora stenar i Lundaskogen.

Första kungavalen vid Mora sten i Uppland var troligen på 1300-talet. Tidigare menar jag att det var här vid Hälla vid Lagsten som kungavalen ägde rum.

Många kom lätt till Badelundaåsen med båt även vid andra tillfällen som fruktbarhetsriter vid Labyrinten speciellt på våren för att få bättre skördar. Hälsningstermen var då ” ár ok fridr” god årsväxt och fred. Jag menar att åsen kallades Árås, som senare blev Aros.

Vinter och sommarsolstånden firades förr med blot troligen i offerlunden med sina stora stenar i Lundaskogen. Solen var den tidens kalender och klocka. Från Lundaskogen kunde man vid vintersolståndet se solen gå upp nästan ur havet över Badelundaåsen vid en gård senare kallad Årby. På gamla kartor låg Årby ungefär vid koloniområdet söder om E18 nära Talltorp.

Vid sommarsolståndet längre norr ut ses än solen komma upp i ravinen alldeles norr om Badelunda kyrka. En naturlig källa finns i ravinens botten – en trefaldighetskälla rinnande norrut. Kanske Badelunda kyrka byggdes där för att stoppa soldyrkan.

Annons

De lägre gravhögarna på Anundshögsområdet anses ha tillkommit på järnåldern före den stora Anundshögen och skeppsättningarna.

Några kilometer därifrån österut i Tuna hittades 1952 den största gravguldskatten i en kvinnograv från 200-talet och många fler båtgravar med kvinnor kom fram.

Annons

De fynden kom i dagen tack vare ett husbygge rakt på gravplatsen. Mycket få gravar är utgrävda i Västmanland. Graven på åsen vid Anundshög kom fram i samband med en grustäkt och undersöktes då den fina svärdsupphängningsknappen från 500-talet hittades.

Många gravar är anlagda på Badelundaåsen och längst i söder fanns en gravhög, som på 1900-talet av militären blivit ett skyttevärn. Kan det ha varit kung Björns hög som omtalas i Beowulfs sagan? Namnet Björnön på ön mitt emot gör det troligt.

Allt detta gör att jag tror att det var här i Västra Aros som det omtalade Gamla Uppsala låg.

Längre norrut på Badelundaåsen, mer skyddat från sjörövare på havet, tror jag att hednatemplet eventuellt med guldkedja kan ha legat på kullen Jädra mellan Hubbo kyrka och åsen med en slätt närmast som den beskrivs av Adam av Bremen. 1986 hittades Jädrastenen en tidigare okänd runsten vars text omtalar en bro eveventuellt förstärkning av förbindelsen från åsen bort till kullen Jädra.

Tack vare flyget på Hässlö och dess bullerzon har området längs Badelundaåsens södra del här i Västmanland varit förhållandevis skyddat. De sista åren har det tyvärr börjat byggas vid Hälla så historiens vingslag är lite svårare att höra.

Låt flyget få fortsätta att skydda detta historiska område.

Mer forskning och marknadsföring kan visa områdets stora värde för arkeologiskt och historiskt intresserade människor både här hemma och i utlandet.

Ingrid Lindgren

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan