Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Avveckla passagerartrafiken på Hässlö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Några kommentarer till Avveckling kan komma att kosta hundratals miljoner av Tomas Salzmann i VLT 3 april.

Kan någon precisera vad de hundratals miljonerna består av eller är det bara siffror tagna ur luften? En stor del av underskottet för Västerås flygplats består ju av hyran till Västerås Flygfastigheter. Frågan är om de tar ut för hög hyra, kommunala fastighetsbolag brukar ju ha en ovana att ta ut så stora hyror av sina hyresgäster att fastighetsbolagen går med vinst medan hyresgästerna går med förlust.

Annons

Annons

Sedan visar siffror från Transportstyrelsen att av 17 737 landningar 2014 utgjorde 94 procent allmänflyg vilket inkluderar ambulansflyg, skolflyg, privatflyg, firmaflyg och taxiflyg. Dessa kan ju inte vara beroende av stora mängder personal, säkerhetskontroll, lokaler och teknisk drift.

Alltså beror förlusten på 20 miljoner för flygplatsen på verksamhet som står för endast 6 procent av utnyttjandet, alltså Ryanairs flighter. Om man avvecklar passagerartrafiken bör man kunna avveckla flygplatsen som instrumentell flygplats och minska kostnaderna utan att påverka övrig trafik.

Den övriga trafiken kräver inte heller samma längd på landningsbanan. Gripen och Viggen till exempel är konstruerade för vägbaser med kortbanor med en längd på 800 meter och en bredd på 17 meter. Även de flyg som används för ambulansflyg, skolflyg, privatflyg, firmaflyg och taxiflyg bör klara sig med samma storlek på landningsbanan.

En lösning för flygplatsen skulle kunna vara att korta av landningsbanan till 1 000 meter och avveckla det instrumentella systemet. Eftersom man därmed även avvecklar trafiken med större plan bör kravet och slitaget på landningsbanan minska betydligt, alltså minskade kostnader för underhåll.

Minskning av personal, slopande av säkerhetskontroll, avveckling av lokaler och kraftigt minskat behov eller avveckling av teknisk drift bör också leda till minskat underskott. Även med dessa ändringar bör övrig verksamhet kunna fortgå som i dag.

Torbjörn Einarsson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan