Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Många osanningar från Tomas Salzmann

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tomas Salzmann (M) har fel på flera punkter, skriver tre politiker från S, L och MP.

Bild: Kenneth Hudd

Många osanningar från Tomas Salzmann

Det har skrivits mycket den senaste tiden om vårt förslag till flygplatsavveckling. Många osanningar har förts fram. Inte minst i moderaten Tomas Salzmanns inlägg Avvecklingen kan komma att kosta hundratals miljoner, VLT 3 april.

Salzmann skriver att ekonomin i fastighetsbolaget som äger flygfastigheterna inte har beaktats. Det har den visst. I den rapport som nyligen tagits fram av stadsledningskontoret, och som refererats i VLT, har de ekonomiska effekterna som helhet analyserats, inklusive ekonomin i bolaget som äger fastigheterna. Det konstateras att de totala, sammanlagda, underskotten relaterade till flygplatsen kommer att öka år för år och inom kort närma sig 30 miljoner per år. Därutöver krävs under de närmsta åren investeringar på 80–120 miljoner i en ny bana. Detta är investeringar som ska skrivas av och belastas med kapitalkostnad, och som då ytterligare skulle öka de samlade underskotten. Tyvärr verkar Salzmann (M) överhuvudtaget inte ha tittat i denna rapport innan han skrivit sin artikel, och han verkar inte heller ha tagit del av VLT:s nyhetsrapportering om rapporten.

Annons

Annons

Salzmann (M) envisas också med att påstå att flygplatsbolagets VD var oinformerad om våra partiers uppgörelse. Detta är inte sant. Vd informerades innan presskonferensen fullt ut om att den skulle äga rum och om innehållet i den.

När det gäller flygplatsens ordförande, som är centerpartist, så antyder Salzmann (M) att även denna skulle ha varit helt ovetande om uppgörelsen. Även detta är att vilseleda allmänheten. Våra tre partier hade, inför offentliggörandet av vår uppgörelse, en flera veckor lång diskussion med Centerpartiets gruppledare kring denna fråga. Centerpartiets gruppledare fick också ta del av det skriftliga förslaget till uppgörelse två veckor innan presskonferensen ägde rum, för att – enligt egen uppgift – kunna genomföra interna möten inom C och diskutera saken med de ledande personer inom C som berörs av frågan. Det är vår uppfattning att flygplatsbolagets ordförande ingått i denna krets.

Avslutningsvis påstår Salzmann (M) att vi skulle fått en inbjudan till dialog med personalen, som vi vägrat hörsamma. Inte heller detta är sant. Sant är att en företrädare för att av våra partier fått flera faceboook-meddelande från en person som presenterat sig som anställd på flygplatsen. I ett av dessa meddelanden finns en uppmaning att personen ska "komma ut och lägga fram" sina och sitt partis "synpunkter för personalen". Att ett enskilt parti skulle ordna personalmöten på detta sätt innan något beslut är fattat i KS eller fullmäktige ser vi som helt uteslutet. Att vi däremot som ägarrepresentanter träffar personalen på ett samlat sätt är något helt annat. Då bör detta dock ske i samråd med bolagets ledning och/eller fack och inte organiseras av en enskild medarbetare. Detta borde Tomas Salzmann (M) förstå.

Anders Teljebäck (S),

kommunstyrelsens ordförande

Jesper Brandberg (L),

kommunalråd

Markus Lindgren (MP),

kommunalråd

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan