Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Regionen saknar svar om flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Med anledning av debattartikeln lördag 11/4 om flygplatsen i Västerås vill jag här göra några förtydliganden.

Som Anders Teljebäck, Jesper Brandberg och Markus Lindgren skriver i artikeln hade vi ett möte den 28 januari för att avhandla en del frågor. De närvarande var regiondirektören, stadsdirektören, regionstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens ordförande. Vid detta möte ställde kommunrepresentanterna frågan om regionen kunde vara med och finansiera Västerås flygplats. Efter ett samtal kring flygplatsbolagets situation svarade jag och regiondirektören att vi tar med oss frågan och återkommer när vi gjort en närmare analys.

Annons

Annons

En månad senare den 24 februari fick jag återigen frågan av Anders Teljebäck om regionen kommer vara med och finansiera flygplatsen. Vid det samtalet meddelade jag att vi i den politiska ledningen i regionen undersökt vilket behov vi som region kan ha av flygplatsen, som exempelvis ambulansflyget och en tillfällig helikopterplatta under byggnationen av ett nytt akutsjukhus. Jag svarade även att frågan är för tidigt ställd, eftersom vi behöver få svar på vilken roll flygplatsen har ur ett samhällsskydd och beredskapsperspektiv. Det kan handla om framtida behov vid hot från främmande makt eller krig, en större händelse så som en skogsbrand respektive någon annan form av allvarlig händelse eller kris. Underlaget behöver regionen för att kunna diskutera frågan utifrån vårt regionala utvecklingsansvar, och är av särskild vikt för att fatta ett politiskt beslut om ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för flygplatsens fortlevnad. En sådan utredning kan bara kommunen initiera som ägare av flygplatsen, men arbetet kan göras gemensamt med berörda myndigheter för att få en så komplett bild som möjligt.

Det svar jag fick av Anders Teljebäck är att någon utredning av detta slag kommer kommunen inte att initiera, vilket innebär att regionen under nuvarande förutsättningar inte kan svara på frågan om medfinansiering utan de viktiga kunskapsunderlagen.

Annons

Denise Norström (S)

Regionstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan