Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Västeråsare - se upp

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Illustration: Debattskibenten

Annons

En liten grupp av våra folkvalda politiker har bestämt sig för att Västerås flygplats ska läggas ner. Man kan säga att det är bäst att se upp medan vi har några flygplan att titta på där uppe i luften, något vi är vana med sedan början av 1900-talet.

Skälet till att S, L och MP med stöd från V ska lägga ner flygplatsen är att den gått med stora förluster under många år och man räknar också med att det ska förbli så även i framtiden.

Läser man den 19-sidiga sammanställningen över flygplatsens förutsättningar, som troligen ligger till grund för politikernas slutsatser, är det inte alls säkert den rätta slutsatsen är att lägga ner flygplatsen. Från sammanställningen kan man lika gärna komma fram till att flygplatsen ska vara kvar och utvecklas med Västerås och regionen i framtiden.

Annons

Jag menar att flygplatsen ska bevaras och utvecklas i stället för att läggas ner, det har vi råd med. Jag tror att västeråsarna också är av samma uppfattning när man närmare skärskådar politikernas argument om att de 20 eller 30 miljoner som flygplatsen kostar västeråsarna varje år, i stället ska användas till vård, skola och omsorg, ett mantra vi hört från nämnda politiker vid ett flertal tillfällen.

Annons

Det är naturligtvis bra argument om man vill få med sig opinionen men frågan är hur relevant argumentet är.

Plockade några ekonomiska poster ur Västerås stads budget för 2020 för att åskådliggöra i ett diagram vad det är vi talar om.  Jag tycker att diagrammet talar för sig självt och jag tror att vi därför är många västeråsare och väljare som vill uppmana våra politiker att ändra sitt beslut och därefter sätta sig i tvärpolitiska och kloka diskussioner med utgångspunkt från att det är bättre att ha flygplatsen kvar än att lägga ner den.

Lägger man ner flygplatsen finns ingen återvändo, teknikstaden Västerås blir då utan flygplats för överskådlig framtid. Behåller man flygplatsen i sin nuvarande status finns alla möjligheter för Västerås att bland annat möta den spännande utvecklingen av det energieffektiva och miljöanpassade flyget i framtiden. Den kalkylerade kostnaden borde även framdeles rymmas inom stadens budget utan att konkurrera med vård, skola och omsorg. Det är heller inte otroligt att den synbara kostnaden kan minska och rentav vändas till vinst om man ser positivt på utvecklingsmöjligheterna.

Annons

Vill ni inte bli ihågkomna som politikerna som tog det dåraktiga beslutet att lägga ner teknikstaden Västerås flygplats, så: Släng den partipolitiska prestigen och gör om och gör rätt för Västerås framtid.

Ge flygplatsens styrelse och ledning långsiktiga förutsättningar att verka för en utveckling av flygplatsen.

Annons

Skicka snarast ut signaler till de flygrelaterade verksamheterna vid Västerås flygplats att vi har långsiktiga ambitioner för flygplatsen så aktörerna inte hinner påbörja processer för omlokalisering av sina verksamheter som de säkert redan har initierat på grund av kommunstyrelsens kortsiktiga agerande i den här frågan.

Sätt er till sist ner med Region Västmanland och kom överens med dem om och hur en utredning ska initieras för att klargöra i vilken omfattning regionen kan knytas till flygplatsens medfinansiering.

Hans Johnson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan