Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: C: Regionen måste bjudas in till förhandling om flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet anser att flygplatsen måste ses i ett vidare perspektiv och att fler aktörer bör bjudas in.

Bild: Britt-Louise Bergström

Annons

Vi i Centerpartiet ser Västerås flygplats som en viktig del i regionens infrastruktur för bland andra näringslivet, utbildningsanordnare, fritidsflyg, sjuktransporter och andra samhällsviktiga transporter och ur beredskapssynpunkt vid tider av kris eller krig. I riksdagen pågår diskussioner om ökat stöd till regionala flygplatser samtidigt som vi är mitt uppe i en världsomspännande pandemi som vi ännu inte vet effekterna av. Men en effekt är tydlig; Corona-krisen visar hur sårbart samhället är för brister inom livsmedel, skyddsmaterial och andra livsnödvändiga varor.

Förutom att generera arbetstillfällen i Västerås ger flygplatsen en samhällsekonomisk vinst som framförallt tillfaller staten och regionen. Därför är det naturligt att Västerås stad, som ägare av flygplatsen, initierar en dialog med regionen om ett delat ansvar.

Annons

Annons

På kommunstyrelsens möte den 15 april röstade Centerpartiet därför ja ett nämndinitiativ från M och KD om att förhandla med regionen om delfinansiering och eventuellt delägarskap. Förslaget ligger i linje med både handlingsplanen för flygplatsen som antogs av kommunstyrelsen 2017 och vad vi anser står i den överenskommelse som gjordes i majoritetens 140-punktsprogram tillsammans med S, L och MP. 

För att utreda om regionen är villig att ta ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner på flygplatsen behöver frågan ställas formellt till regionen med ett skriftligt svar till kommunstyrelsen. Att kommunstyrelsens ordförande träffar regionstyrelsens ordförande med sina respektive direktörer på ett muntligt möte den 28 januari, som följs upp med ytterligare en muntlig fråga till regionstyrelsens ordförande den 24 februari, är inte tillräckligt. 

Vi delar åsikt med regionstyrelsens ordförande Denise Norström, S (VLT 18 april) att det är Västerås Stad, som ägare av flygplatsen, som måste initiera en utredning om flygplatsens betydelse ur ett samhällsskydds- och beredskapsperspektiv och att den kan ske gemensamt med berörda myndigheter för att ge en så komplett bild som möjligt. Den frågan fanns med som en punkt i den utredning om flygplatsens förutsättningar som moderbolaget, Stadshus AB, tog fram, men lämnades outredd. 

Annons

Flygplatsens medarbetare är oerhört lojala och kreativa vilket bidragit till att minska flygplatsens underskott. Nu i den pågående Coronakrisen har de ställt om och hjälper till att få fram skyddsutrustning till vård och omsorg och är värda all respekt. Som ägare har man ett särskilt ansvar att behandla och informera bolagsstyrelse, VD och medarbetare i flygplatsbolaget på ett korrekt sätt om politiska förslag som påverkar bolaget, inte att ge den informationen strax innan eller efter att förslag offentliggjorts.

Annons

Vi i Centerpartiet står fast vid att flygplatsen måste ses i ett vidare perspektiv och där fler aktörer bjuds in. Vad är det som hindrar att det tas en ordentlig kontakt med regionen om delat ansvar för flygplatsen nu? Under den kris vi nu befinner oss i finns det all anledning att inte brådska med ett beslut om flygplatsens framtid.

Vicki Skure-Eriksson (C),

kommunalråd

Monica Stolpe-Nordin (C),

kommunalråd 

Lars Kallsäby (C),

ordförande Nya Västerås Flygplats AB

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan