Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Några svar om flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Britt-Louise Bergström

Annons

Minst 30 miljoner kronor i årligt underskott i flygplatsbolaget. Det är vad vi har att se fram emot under de kommande åren. Jag tycker att de resurserna gör bättre nytta inom stadens välfärdsverksamheter. I skolan, äldreomsorgen och vården, för att utveckla barn och unga och skapa trygghet för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Henrik Boresäter har ställt några frågor till mig och Socialdemokraterna om den strukturerade avvecklingen av Västerås flygplats i debattartikeln "Några frågor om flygplatsen", VLT 2 maj.

Låt mig ta det från början: Jag har levt med den här frågan i över 20 år. Från början som ordförande för socialdemokraterna i Västerås och sedan 10 år tillbaka som ledande politiker, först som vice ordförande i kommunstyrelsen och de senaste sex åren som kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Annons

Jag vågar påstå att det inte finns ett enda av våra partier i fullmäktige som inte har haft interna debatter om värdet av att ha en flygplats som aldrig kommer att generera svarta siffror och med så många flygplatser nära inte minst både Arlanda och Bromma. Diskussionen har självklart funnits också inom socialdemokratin här i Västerås.

Vad har då kommunfullmäktige i Västerås bestämt tidigare. Före 2010 förde man till resurser genom ägartillskott och andra typer av tillskott. Och varje gång skulle vara den sista. I november 2010 i samband med budget 2011 när jag var ny som kommunalråd och S,V och MP styrde i minoritet, beslutade kommunfullmäktige mot de styrande partierna om ett årligt driftsbidrag på 15 miljoner kronor. Inte under ett enda av de kommande åren fram till idag har flygplatsbolaget klarat sig på dess 15 miljoner.

Underskottet har varierat mellan 21 och 64 miljoner kronor. Efter vi bildade vårt koncernbolag Västerås Stadshus AB (VSAB) har underskotten finansierats med koncernbidrag. Underskottet för 2019 var 23,7 miljoner kronor.

I det nu gällande ägardirektivet för flygplatsbolaget är målet för underskottet 20 miljoner 2019, 15 miljoner för 2021 och att flygplatsen ska kunna drivas på affärsmässig grund 2025. När vi i VSAB:s styrelse såg att bolaget inte skulle klara sitt mål för 2019 så beslutade styrelsen att tillsätta en utredning för att ta fram fakta om de kommande åren. Styrelsen var inte enig om att tillsätta utredningen. Det fanns ledamöter som inte ville ha detta beslutsunderlag som var så viktigt för vägvalen inför framtiden och därför röstade emot utredning.

Annons

Utredningen visade att underskotten skulle öka i framtiden. Innevarande år är budgeten ett underskott på 24,5 miljoner och redan 2025 säger prognosen att underskottet kommer att bli närmare 30 miljoner. Då är inte kommande investeringar inräknade, bland annat behöver rullbanan toppas om någon gång under de kommande åren. En investering på mellan 80 och 120 miljoner som renderar årliga kostnader på mellan 5 och 8 miljoner.

Annons

För oss socialdemokrater var det då inte svårt att ta ställning. Efter alla dessa år var det nu helt logiskt och önskvärt att prioritera välfärden och att föreslå en strukturerad avveckling av flygplatsbolaget och därmed den instrumentella flygplatsen.

Någon kan säga att vi har ju ett fastighetsbolag som tar in hyresintäkter från aktörerna på flygplatsen. Ja, det ger en liten lindring men i princip ligger underskotten även om man räknar med Flygfastigheter på samma nivå.

Det ställs frågor om krisberedskap och annat. Vi är många som har varit med så länge nu att vi vågar slå fast att det inte kommer att komma någon annan aktör som löser våra underskott och därför menar vi socialdemokrater att vi nått vägs ände.

Det görs jämförelse med annan infrastruktur. Låt mig då vara tydlig. Västerås behöver precis som alla andra städer bilvägar, cykelvägar, gånginfrastruktur och inte minst järnväg så att man kan ta sig till och ifrån Västerås och för våra pendlare så de kan ta sig till jobbet. Och vår hamn som är så viktig för näringslivet här i Västerås som kommer att bli än viktigare i framtiden när vi flyttar över gods från lastbil till sjöfart.

Anders Teljebäck (S),

kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan