Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Så har C hanterat flygplatsfrågan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Svar på debattartikeln "Salzmann sprider felaktiga uppgifter", VLT 2 maj.

I en debatt mellan Tomas Salzmann (M) och Anders Teljebäck (S), Jesper Brandberg (L) och Markus Lindgren (MP) om flygplatsen har jag hamnat i skottgluggen. Därför vill jag informera om hur jag som gruppledare för Centerpartiet hanterat frågan.

Den 14 februari träffades gruppledarna för majoriteten S, L, C och MP, för att gå igenom utredningen om flygplatsen som moderbolaget Västerås Stadshus AB beställt. På mötet framkom att vi var oeniga om tolkningen av punkten som berör Västerås Flygplats som finns i majoritetens gemensamma politiska överenskommelse, 140-punktsprogrammet. Övriga 139 punkter är vi fortfarande överens om. Tre partier valde att tolka punkten att flygplatsen ska läggas ner om man inte når de ekonomiska målen, dvs ett resultat på -20 miljoner 2019, -15 miljoner 2021 och väsentligt lägre än 15 miljoner från 2022.

Annons

Annons

Centerpartiet höll inte med om den tolkningen. Flygplatsen har gjort en stor ekonomisk upphämtning och gjorde ett resultat på -23,7 miljoner 2019. I punkten står inget om att flygplatsen ska läggas ner om den inte lever upp till de ekonomiska målen. Däremot står det: ”Under mandatperioden skall kontakt tas med regionen om ett gemensamt ansvar för samhällsviktiga funktioner på flygplatsen.”

Då vi var oeniga om tolkningen av punkten fortsatte frågan diskuteras mellan majoritetens gruppledare. Jag kopplade tillbaka frågan internt i Centerpartiet och vi stod fast vid att regionen behöver få en formell förfrågan av Västerås Stad, vilket också finns med i den handlingsplan för flygplatsen som kommunstyrelsen antog 2017. Överenskommelsen mellan partierna blev att vi inte är överens och att Centerpartiet har fri röstning i frågan om flygplatsen.

Den 9 mars blev jag muntligt informerad om att S, L och MP tänkte hålla en presskonferens om att lägga ner Västerås flygplats på förmiddagen den 10 mars. Det informerade jag internt om i partiet.

Som ordförande och vd i ett kommunalt bolag har man ett särskilt ansvar att verka för bolagets och medarbetarnas bästa. Information som berör ett dotterbolag, dess verksamhet och anställda anser jag borde ha getts av den yttersta ledningen för moderbolaget Västerås Stadshus AB i god tid innan pressträffen, för att ge ledningen för dotterbolaget en möjlighet att förbereda information till anställda och verksamheter kopplade till flygplatsen. Tyvärr hanterades frågan inte på det viset.

Annons

Centerpartiet ser Västerås Flygplats som en viktig del i regionens infrastruktur för näringslivet, utbildningsanordnare, samhällsviktiga transporter och en nyckelroll i regionens beredskap vid tider av kris eller krig. Vi är nu mitt uppe i en världsomspännande pandemi som vi ännu inte vet konsekvenserna av. Några effekter ser vi redan nu; samhällets sårbarhet för brister inom livsmedel, skyddsmaterial och andra livsnödvändiga varor och att många har eller kommer att förlora sina jobb. Därför är flygplatsens kapacitet, och de 280 jobb som finns kopplade dit, viktiga.

Annons

Flygplatsens roll i kris- och försvarsberedskap blir allt tydligare. I rådande kris har flygplatsen bland annat ett länsuppdrag för samordning av skyddsutrustning till länets alla kommuner.

Vi i Centerpartiet står fast vid att regionen bör få en formell förfrågan om medfinansiering, en åsikt som även delas av regionstyrelsens ordförande, Denise Norström (S). I artikeln ""Regionen saknar svar", VLT 18 april, skriver hon att det är Västerås stad, som ägare av flygplatsen, som måste initiera en utredning om flygplatsens betydelse ur ett samhällsskydds- och beredskapsperspektiv, men att den kan ske gemensamt med berörda myndigheter för att ge en så komplett bild som möjligt.

Att besluta om nedläggning utan att utreda konsekvenserna och möjligheterna för medfinansiering kan vi i Centerpartiet inte ställa oss bakom.

Vicki Skure-Eriksson,

gruppledare (C)

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan