Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Avveckla Teljebäck - behåll flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Britt-Louise Bergström

Annons

Vi befinner oss mitt i en internationell kris. En pandemi som vi ännu inte sett alla konsekvenser av. Många företag kämpar för sin överlevnad, likaså många människor. En hel del människor har redan fått sätta livet till på grund av denna fruktansvärda sjukdom. Som ledande politiker så borde allt fokus just nu ligga på att hantera konsekvenserna av denna pandemi.

Vi är parallellt med det på väg in i en lågkonjunktur. Den kommer slå hårt mot Sverige och mot Västerås. Västerås näringsliv är export och importberoende.

Vad gör då den politiska ledningen i Västerås med Anders Teljebäck i spetsen? Jo man prioriterar att snabbt utan tillräckliga underlag driva igenom en snabbavveckling av Västerås Flygplats.

Annons

Kommunstyrelsen har fått ett faktaunderlag. Detta visar tydligt att flygplatsen och dess verksamheter som är beroende av dem, ger ett nettoresultat skattemässigt. Drygt 200 människor arbetar på flygplatsområdet. Människor som betalar skatt och som nyttjar vårt lokala näringsliv i form av inköp av varor och tjänster. Men tydligen har Anders Teljebäck svårt med siffror. Han får inte plus och minus att gå ihop. Det blir därför ihåligt när han försöker påstå att han avvecklar flygplatsen av ekonomiska skäl.

Annons

För ett par år sedan beslutade Kommunstyrelsen om en handlingsplan för flygplatsen. För att komma tillrätta med ekonomin i bolaget presenterades ett antal konkreta punkter som man skulle arbeta efter. En av dessa punkter handlar om regional samverkan. Med anledning av det så ställde Kristdemokraterna vid senaste kommunfullmäktige ett antal frågor till Anders Teljebäck om vilka initiativ som han tagit till denna samverkan. Vi är glada att Anders Teljebäck i detta fall var ärlig. Han har inte agerat alls i flygplatsfrågan i något av de regionala samverkansforum som Västerås stad deltar i. Då har han med andra ord inte gjort sitt jobb.

I normala fall när det är ärenden av större vikt så sker en ärendeberedning i 3 steg. Först en information, sen en överläggning och till sist ett beslut. I fallet med flygplatsen så vill kommunstyrelsens ordförande gå på beslut direkt. Det finns en direkt ovilja att lyssna till goda argument. För han har bestämt sig att flygplatsen skall avvecklas till vilket pris som helst. Kommunstyrelsen har inte heller fått något underlag för hur stora avvecklingskostnaderna blir. Anders Teljebäck tänker med andra ord att driva igenom ett ärende på onsdag i blindo. Det är en oseriös hantering av skattepengar.

Annons

Det finns många Västeråsare som bryr sig om flygplatsen och har valt att agera på olika sätt. En privatperson har startat en e petition på Västerås stads hemsida som handlar om att man vill ha en folkomröstning om flygplatsen. Regelverket är att om ett förslag får mer än hundra likes så måste förslaget behandlas. Även detta är något som majoriteten inte bryr sig om. De tänker driva igenom sitt avvecklingsbeslut utan att först pröva frågan om en folkomröstning. Vad är motiven till att man har så bråttom?

Annons

2017 gjorde Anders Teljebäck en intervju i svt där han tydligt säger att han vill ha flygplatsen kvar. Trots detta har han inte tagit ett enda initiativ varken till en regional samverkan eller statlig samverkan omkring flygplatsen. Hur ska väljarna i Västerås kunna lita på det Anders Teljebäck säger? Hur ska de företag som är beroende av flygplatsen kunna planera sin verksamhet långsiktigt när det finns ett bäst före datum på det som kommunstyrelsens ordförande säger. I denna pandemi behövs långsiktighet. Det behövs långsiktiga spelregler och inte kortsiktiga politiska ställningstaganden.

Västerås och Västerås företagare förtjänar förutsägbarhet och stabilitet. Väljarna i Västerås förtjänar politiker som det går att lita på. Det är dags för ett nytt politiskt ledarskap i Västerås. Det är dags för Anders Teljebäck att tacka för kaffet och göra någonting annat.

Amanda Agestav

Oppositionsråd KD

Samuel Stengård

Ordförande KD Västerås

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan