Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Nedläggning av flygplatsen kostar ännu mer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på debattartikeln ”Äntligen stopp för miljonrullningen till flygplatsen”, VLT 6 maj.

I artikeln anges alla fördelar med avvecklingen av flygplatsen i form av minskade utgifter och en förhoppning om att bygga 3 000-4 000 bostäder på området.

Inte ett ord nämns i miljöpartisternas artikel den andra sidan av myntet, nämligen att en avveckling förorsakar en ännu större miljonrullning, förmodligen flera 100-tals miljoner kronor enligt undertecknads  uppfattning.

Annons

Annons

För att få mer fakta om kostnaderna för en eventuell avveckling så har jag i  egenskap av styrelseledamot i VSSFAB, Västerås Stads Strategiska Fastigheter, som råder över fastigheterna, begärt att få mer information till nästa styrelsemöte som är i slutet av maj. 

Jag inser att det slutgiltiga beslutet tas i Kommunfullmäktige och att styrelsen i VSSFAB spelar en underordnad roll i sammanhanget och inte direkt kan påverka utgången men anser att jag som förtroende vald styrelseledamot i VSSFAB bör vara orienterad om inte bara fördelar utan också om nackdelar. 

Således har jag begärt information om kostnader vad gäller

-Avveckling av berörda företag, avtal, fastigheter och uppsägningstider.

-Demolering av landningsbana, taxebanor, bortforsling och deponi.

-Miljösanering av hela flygplatsområdet. 80 års användning med spill av flygbensin, flygfotogen, oljor, brandsläckningsskum, m.m. sätter självklart sina spår både i betong och mark. Avrinningen sker mot Mälaren som måste skyddas från alla föroreningar som kommer i dagen och i rörelse. 

-En trolig investeringskostnad för en ny flygplats av samma omfattning och kvalitet räknat dagens penningvärde. Detta som ett räkneexempel på hur stor investeringen verkligen var när flygplatsen anlades för mer än 80 år sedan och som nu eventuellt omintetgörs.

Annons

Ovanstående fakta anser jag skall finnas tillgängliga för att ge en samlad bild av vilka, såväl positiva som negativa, värden kommunen har att hantera i flygplatsfrågan. 

Min uppskattning är, i brist på bättre fakta i dag, att det kommer att kosta flera hundra miljoner att avveckla och sanera flygplatsen.

Gunnar Anell (M)

Till toppen av sidan