Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Att värdera patientsäkerhet i antal strandtomter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är värt 156 kronor per västeråsare och år att ha kvar flygplatsen och därmed möjligheten till ambulansflyg och andra livsviktiga flygtransporter, anser läkaren Kolja Gilli. Foto: Johan Nilsson/TT

Annons

Det tunga argumentet för nedläggningen av Västerås flygplats är ett påstått underskott på knappt 24 miljoner per år. Räknat på antalet invånare alltså 156 kronor per västeråsare och år – en biobiljett med popcorn årligen.

Lägger man ner hoppas man kunna bygga fina bostäder längs hela strandkanten för dem som har råd.

Men hur påverkar detta beslut sjukvården i staden?

Flygambulansen transporterade 76 västmanlänningar under 2019. Där tillkommer ett antal utomlänspatienter och även utländska besökare som insjuknar i Västmanland och behöver transporteras hem samt någon västmanlänning som blir sjuk under utlandsresa och behöver skjutsas hem med (utländskt) ambulansflyg. Allt i allo 80–100 transporter per år. Cirka 10–15 procent av dessa är så kallade specialtransporter, det vill säga kuvös-/ intensivvårdstransporter.

Annons

Annons

Utöver detta tillkommer ambulanshelikoptrar (bland annat Värmland och Uppsala) som tankar på flygplatsen mellan sina uppdrag och transplantationsteam som kommer för de organdonationer som genomförs i Västerås. Allt i allo är frågan relativt komplext varför artikeln här enbart berör de patienttransporter som sker med flygplan och där helikopter i praktiken inte är aktuellt.

Att resa är ansträngande även för oss friska och transporter slår ännu hårdare mot sjuka människor som behöver utsättas för detta. I en äldre men fortsatt aktuell studie visas att det tillstöter mer eller mindre allvarliga komplikationer vid transport av intensivvårdspatienter i 87 procent av fallen. Även om ambulanssjukvården självklart gör allt för att få transporterna så lindriga som möjligt för patienterna är själva resan en belastning bara genom att behöva tillbringa tid på en rörlig bår jämfört med en stillastående riktig säng. Dessutom är resurserna mycket begränsade under själva transporten båda vad det gäller personal och utrustning som kan behövas om något oförutsett skulle inträffa – möjlighet att tillkalla extra resurser/hjälp är av förklarliga skäl i praktiken omöjligt.

Geografiskt kommer de alla flesta ambulansflygen från nord/väst/sydväst, enstaka från syd och ost (alla transporter från kontinenten kommer i praktiken från sydväst). Således blir flygtiderna något längre för ambulansflygen då Västerås kommer att passeras på vägen till Arlanda.

Annons

Transporten mellan flygplan och sjukhus verkställs sedan av en ambulans: via Hässlö är det knappt en mil till sjukhuset i Västerås, det vill säga biltransporten tar med omlastning cirka 30–45 min. Ska transporterna nu gå via Arlanda ökar transportsträckan med 10-mils bilresa för patienterna och för ambulansen till och med det dubbla då bilen måste åka från Västerås för att hämta på Arlanda eller åka tom hem efter att ha lämnat. Transporttiden och således den farliga tiden som utsätter patienterna för högre risk förlängs således med mer än en timme för patienterna (då även in- och utpasseringen på storflygplatsen Arlanda är betydligt mer tidskrävande än på lilla smidiga Hässlö) och ambulansen är upptagen 3–3,5 timmar i stället för 45 minuter vid varje transport.

Annons

I praktiken innebär det att några fina strandtomter på Hässlö skapar 100–150 timmar extra risktid där patienterna riskerar att råka ut för komplikationer under transporten och även tillgängligheten för ambulans i Västerås reduceras med 200–250 timmar per år då bilarna kommer befinna sig på väg mellan Arlanda och Västerås i stället för att vara tillgängliga för västeråsarna.

Ur miljösynpunkt är det helt förkastligt då det kommer att gå åt mer flygbränsle för den något förlängda flygtiden om Hässlö läggs ner plus att det tillkommer 2 000 (fullständigt onödiga) mil bilkörning med ambulanser till och från Arlanda per år.

Nu lär de flesta västeråsare förhoppningsvis aldrig behöva åka ambulansflyg. En egen strandtomt är däremot dagligen använd för alla som lyckas få tag/har råd med en sådan. Personligen lägger jag dock gärna 156 kronor per år och familjemedlem för att ha flygplatsen kvar och få slippa skvalpa i en vägambulans mellan Arlanda och Västerås i över en timme, i värsta fall på en spårig vinterväg, den dag jag blir skadad på annan ort och behöver transporteras hem med flygambulans. Alla som kommer kunna njuta av utsikten över strandkanten från egna tomten dagligen kommer högst sannolikt göra en annan bedömning.

Kolja Gilli

specialistläkare akutsjukvård, anestesi och intensivvård, flygläkare samt pilot- och flightinstructor

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan