Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ingen anledning att vänta med nedläggning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flygplatsen fortsätter att göra stora underskott och till år 2025 förväntas underskottet ligga på cirka 30 miljoner kronor om året. De pengarna behövs bättre inom skola, vård och omsorg och därför har vi i MP, tillsammans med S och L, beslutat att lägga ner flygplatsen, något vi skrivit om i en tidigare debattartikel.

I en replik på vår förra artikel menar Åke Westin att elflyg skulle vara lösningen på flygplatsens bekymmer. Självklart är elflyg bättre än flyg drivet på fossila bränslen eller biobränslen och vi ser positivt på att utvecklingen av elflyg går framåt. Men det innebär inte att elflyg är någon mirakelkur, vare sig för flygets miljöpåverkan eller flygplatsens underskott. Dels ligger kommersiellt elflyg alldeles för långt fram i tiden – det är till och med osäkert om större helelektrifierade flygplan någonsin kommer bli verklighet (VTI 2020). Klimatkrisen och dess effekter är redan här och flygets klimatpåverkan behöver hanteras nu, inte sedan.

Annons

Annons

Dels är flyget, oavsett bränsle, mycket mer energikrävande än andra transportsätt, framförallt tåg (Trafikverket 2019). Tillgången på förnyelsebar och miljösmart el är begränsad och vi måste därför vara varsamma med hur vi använder den el som finns. Flygresandet behöver därför minska i framtiden, även om elflygen blir fler.

Åke Westin nämner inte heller hur elflyget skulle kunna sänka flygplatsens stora underskott. Det finns inget som talar för att Västerås kommer bli någon elflygshub, så som vissa påstår. Det är sant att OSM Aviation Academy, som bedriver flygutbildningen i Västerås, har beställt cirka 60 elflyg globalt. Men merparten kommer, enligt deras egen utsago, att placeras i andra länder och bara en bråkdel i Västerås. Dessutom, även om flygplatsens skulle trafikeras av endast elflyg, skulle underskottet bestå och de pengarna behövs fortfarande bättre inom skola, vård och omsorg.

I en annan replik hävdar moderaten Gunnar Anell att nedläggningen av flygplatsen kommer kosta mer än att ha den kvar. Men några källor för detta påstående ger han inte, utan det påståendet är helt enkelt ”undertecknads uppfattning” – en uppfattning som verkar mer eller mindre tagen ur luften.

Hur mycket avvecklingen av flygplatsen kommer kosta är ännu inte klargjort. Men med tanke på att flygplatsens underskott endast förväntas öka finns det ingen anledning till att vänta med en avveckling. Ju längre vi väntar, desto dyrare blir det. En avveckling frigör även stora markvärden.

Annons

Dessutom ingår inte en upprivning av landningsbanan – vilket troligtvis är den dyraste delen av en total avveckling – i något av de beslut som fattats. Hur det blir med landningsbanan är en fråga som kommer avgöras när det finns mer underlag om värdena och kostnaderna kopplat till att ha den kvar eller inte.

Anna Thunell, kommunalråd för Miljöpartiet Västerås

Markus Lindgren, kommunalråd för Miljöpartiet Västerås

Johannes Wretljung Persson, ordförande för Miljöpartiet Västerås

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan