Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Varför så bråttom?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Många undrar varför det är så bråttom med att besluta om nedläggning av flygplatsen. För ett år sedan överlämnades en utredning som heter ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34) till försvarsministern.

Utredningen har varit ute på remiss och det hela kommer så småningom att mynna ut i ett lagförslag som innebär att ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret.

Annons

Annons

Det gäller bland annat flygplatser. I utredningen anges att syftet med den kommande lagen är att ”skydda väsentliga totalförsvarsintressen i samband med överlåtelse, upplåtelse och, i vissa fall, avveckling, av egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret.”

Kort sagt – när lagen träder i kraft kommer ingen kommun att kunna avveckla en flygplats utan att fråga svenska staten om de faktiskt får göra det.

I utredningen definieras flygplats som en plats som ”används eller har använts för kommersiell luftfart eller som har använts för militär luftfart”. Alltså kommer lagförslaget inte att gälla Johannisberg, men däremot Hässlö.

När lagförslaget blir klart och lagen klubbas igenom kommer Västerås inte längre att ha rätt att själva bestämma om flygplatsen ska vara kvar eller inte, det är staten som kommer att ha avgörandet i sina händer. Och det är därför det är så bråttom att, innan lagen blir verklighet, besluta om nedläggning av flygplatsen.

Alf Gustafsson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan