Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Faktaresistens kring flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många har åsikter om flygplatsen, konstaterar debattören.

Bild: Britt-Louise Bergström

Annons

Världens just nu mäktigaste ledare och personer i hans närhet har myntat begrep som ”alternativa fakta” och denna hans förmåga att bortse ifrån och bortförklara uppenbara sanningar betecknas numera som ”faktaresistens”

Begreppet har visat sig vara praktiskt och användbart, när man till varje pris vill få ut sitt eget budskap utan störningar från den omgivning som försöker framhålla en annan bild. Således har begreppet spridit sig utåt som ett corona-virus och har snabbt nått fram till och fått fäste till och med hos debattörer och politiker på Västerås lokala arena.

Särskilt tydligt har detta blivit i debatten om Västerås flygplats vara eller icke vara. De flesta som motsätter sig majoritetens beslut om avveckling hemfaller lätt åt rent känslomässig argumentering. ”Bra-att-ha”-syndromet slår igenom gång på gång. ”En stad av Västerås storlek borde ha… Infrastruktur måste få kosta…. och så vidare. I sin insändare nyligen lyckas Henrik Boresäter på två ställen få in att en flygplats behövs utan att mer än så presentera några konkreta fakta som stöd för det påståendet.

Annons

Annons

I sin iver eller desperation att få fram sitt eget budskap trampar till och med garvade politiker snett, och tankevurporna kommer på löpande band. Elisabeth Unell (M) drar upp en väldig kalkyl över kommunens intäkter för flygplatsen i form av skattekronor och menar att med dessa kan man tillåta de årliga betydligt större förlusterna att fortgå. Den politiken kan väl i så fall lätt utvidgas till att omfatta andra verksamheter än flygplatsen. Skattesubventionerat företagande med andra ord. Låter inte precis som moderat politik.

En annan tungviktare, Staffan Anger (M), ser Västerås som ett nav för framtida el-flyg. På vilka grunder och hur långt fram i tiden om över huvud taget görbart? Var det inte så att regionens brist på elkraft hade viss betydelse i Northvolts val av Skellefteå framför Västerås för huvudfabriken? Fria fantasier behöver inte ta plats i denna allvarliga fråga.

En annan debattör, klokt nog anonym, påpekar att eventuella, framtida bostäder på eller vid flygplatsen skulle göra ett större miljöavtryck än själva flygverksamheten. Bostäder är ju energikrävande och smutsar på olika sätt ned både luft och vatten, menar hen. ”Ett dråpslag för miljön” kallar debattören uppförandet av bostäder Men det måste väl i så fall gälla alla bostäder, inte bara de presumtiva på Hässlö. Alltså bygg inte bostäder, om vi ska respektera Paris-avtalet

Annons

Eller också gör man som Evert Jonsson. Man säger sig ha hört att Northvolt-direktörena vill färdas snabbt, alltså flyga, mellan anläggningarna i Skellefteå och Västerås. Nu har den gode Evert litet otur, hans inlägg presenteras i samma tidning som en artikel undertecknad av de högsta direktörerna för ABB, Bombardier och Northvolt, där de kortfattat och tydligt framhåller vilka förväntningar de har på Västerås. De framhåller järnvägskommunikationer, skolor, universitet och forskningsmiljö. Inte ett ord om flygmöjligheter. Sin vana trogen spetsar Evert till det med en förmodad lustighet om att landa i Västerås med fallskärm.

Inte så konstigt att åsikter spretar lite hit och dit på insändarsidorna, men när proffsen ger sig in i debatten, måste man kunna förvänta sig bättre.

Ulf Hedman

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan