Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Flygplatsens betydelse för den kommersiella luftfarten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ida Lundkvist och Staffan Eriksson under sin utbildning till kommersiella piloter i OSM Aviation Academy's Boeing 737-simulator i Västerås. Utbildningarna skräddarsys direkt mot den kommersiella luftfartens behov. OSM Aviation Academy är en av fem flygskolor på Hässlö. Foto: Jonas Bilberg

Annons

Det har kommit till vår kännedom att flygplatsen i Västerås är nedläggningshotad. Vi önskar genom denna artikel tydliggöra flygplatsens betydelse för den tunga luftfarten.

Den geografiska placeringen och banans dimensioner (2 581 x 45 m) gör Västerås flygplats särskilt lämplig som skolflygplats för flygbolag med större flygplan. Andra flygfält ligger längre bort från Arlanda.

Ett val av annan skolflygplats än Västerås kommer alltid att innebära en större negativ miljöpåverkan och högre kostnader.

Med sin placering utgör Västerås flygplats den närmast belägna potentiellt användbara alternativflygplatsen för trafiken till Arlanda. Ett flygplan av storlek A320/B737 kan reducera sitt medförda bränsle med 200–300 kg per flygning. Den årliga besparingspotentialen är 630 ton bränsle motsvarande 2 000 ton koldioxid-utsläpp per år.

Annons

Annons

En viktbesparing innebär alltid en reducerad miljöpåverkan och kostnader.

Flygplatsen har en viktig roll som nödlandningsflygplats för trafik till/från Stockholmsområdet. Detta har inträffat vid ett antal tillfällen genom åren.

Färre tillgängliga flygplatser innebär alltid en reducerad möjlighet för besättningarna att snabbt reda ut en potentiellt farlig situation.

Vi har ett stort behov av piloter de kommande åren till följd av pensionsavgångar och expansion, vilket lätt förbises i rådande världsläge.

Med sin närhet till både tätt trafikerade och fria luftrum, goda övningsområden och flertalet instrumentinflygningar är Västerås flygplats den kanske mest lämpade i Sverige för flygutbildning.

Närheten till Stockholm och flygbolagen bidrar starkt till att vi från branschens sida har god insyn i och delaktighet med rätt kompetens i utbildningarna, vilket är avgörande för en kommersiell pilotutbildning.

Flyget genomgår en generationsväxling och pilotutbildningen i Västerås utgör basen i den framtida pilotförsörjningen.

För ambulansflyget är det alltid viktigt att få kortast möjliga totala transportväg och samtliga flygplatser i Sverige är viktiga för att den centraliserade specialistvården vi har i landet ska vara tillgänglig för alla medborgare som behöver flygas till och från sin vård. För patienter som ska till eller från Västmanland med närområde innebär det en viktig tidsvinst att kunna använda Västerås flygplats.

Annons

Vi går en framtid till mötes med nya möjligheter så som fossilfritt inrikesflyg före 2030 och utrikes 2045. Västerås har exceptionellt bra möjligheter att spela en aktiv roll i den utvecklingen.

Annons

För att vi som bransch ska våga satsa på Västerås, måste vi kunna känna en trygghet i flygplatsens fortsatta existens.

Flygplatsens vara eller inte vara kan och får inte bara ses ur ett kommunalt eller regionalt perspektiv utan måste också ses med ett nationellt.

Flygbranschen och den tunga luftfarten behöver Sveriges flygplatser och då särskilt Västerås flygplats med de argument vi framfört ovan.

Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen - Flyg

Jan Nylén, Accountable Manager, Babcock Scandinavian AirAmbulance

Anders T Eriksson, Director Flight Operations & Crew Training, Braathens Regional Airlines

Olav Guldbrandsen, Team Leader SAS Recruitment, Scandinavian Airlines System

Fredrik Lindell Garnæs, Recruitment Advisor, Norwegian Airlines

Endre Berntzen, Head of Training, Widerøe Flyselskap

Anders Fred, vd, Novair

Marcus Pihlflykt, Head of Training, OSM Aviation Academy

Magnus Yttergård, NP Crew Training, Industriflyg

David Sundberg, Director Flight Operations, Air Leap

Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen - Flyg

Jan Nylén, Accountable Manager, Babcock Scandinavian AirAmbulance

Anders T Eriksson, Director Flight Operations & Crew Training, Braathens Regional Airlines

Annons

Olav Guldbrandsen, Team Leader SAS Recruitment, Scandinavian Airlines System

Fredrik Lindell Garnæs, Recruitment Advisor, Norwegian Airlines

Endre Berntzen, Head of Training, Widerøe Flyselskap

Anders Fred, vd, Novair

Marcus Pihlflykt, Head of Training, OSM Aviation Academy

Magnus Yttergård, NP Crew Training, Industriflyg

David Sundberg, Director Flight Operations, Air Leap

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan