Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hur räknar och tänker S, L MP och V:s västeråspolitiker?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Tony Persson

Annons

Västerås har växtvärk, och därmed stort behov av mark att bygga ett nytt bostadsområde. Med anledning av pågående coronapandemi, och därmed stora problem för flygindustrin, så tycker uppenbarligen S, L, MP, med stöd av V, att denna omständighet nu ger ett lämpligt tillfälle att driva igenom en nedläggning av Hässlö flygfält, vilket därmed skulle öppna upp för en bebyggelse med 3 000 – 4 000 bostäder på denna mark. Detta dock utan att först presentera en analys där för- och nackdelar kan ställas mot varandra, för att sedan bilda ett seriöst beslutsunderlag.

Exempelvis:                                  

Annons

Annons

Någon detaljerad kalkyl på vilka kostnader en sanering av den förgiftade marken, inklusive bortforsling och deponi kommer att kräva, har inte presenterats.   

Inte heller någon analys vilka miljöproblem och ekonomiska kostnader som skulle kunna uppstå ifall gifter från Hässlömarken skulle rinna ut i Mälaren där Västerås hämtar sitt dricksvatten.                     

Någon konsekvensanalys har ej heller presenteras om eventuella framtida översvämningar på detta planerade bostadsområde med anledning av befarad framtida klimatförändring. Detta eftersom marken på Hässlö till stor del ligger under Mälarens nivå.                               

Ej heller någon fullskalig kalkyl för vilka lösensummor som följer i spåren på skrivna hyreskontrakt och övriga verksamheter på Hässlö, som måste lösas i förtid. Till exempel Ryan Air?                                        

En stängning av Hässlö skulle även innebära en försämring, för den i länet så viktiga verksamheten med flygambulans ska kunna fungera fullt ut. Detta eftersom Johannisberg ej kan erbjuda samma landningsmöjligheter i dåligt väder. Totalt sker årligen mellan 80 –100 landningar med ambulansflyg på Hässlö, dels bestående av västmanlänningar som råkat ut för sjukdom eller olycka utomlands, eller där 10–15 procent är så kallade viktiga kuvös- eller intensivvårdstransporter.        

Annons

Annons

En nedläggning av Hässlö skapar också övriga försämringar ur sjukvård- och miljösynpunkt. De flesta flighter med Ambulansflyg anländer från sydväst. Därmed ökar flygtid och bränsleförbrukning om Hässlö måste passeras på väg till Arlanda. Transport mellan flygplan och sjukhus sker sedan med vägambulans, där en vägtransport från Arlanda till Västerås innebär onödig påfrestning på svårt sjuka patienter ur medicinsk synpunkt. Transporten som utsätter patienten för risk till medicinsk komplikation förlängs därmed med mer än en timme. Ur miljösynpunkt tillkommer därutöver även 2 000 onödiga mil bilkörning med vägambulans, till och från Arlanda varje år.                               

En flytt av all verksamhet från Johannisberg till Hässlö, skulle i stället frigöra mark för bebyggelse på Johannisberg, och då utan risk för framtida översvämningar. Därutöver kunde flera av ovanstående ekonomiska, medicinska och miljömässiga problemställningar undvikas.

Kurt Åberg

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan