Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Tänk efter före innan beslut tas om Västerås flygplats

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Arkivbild

Annons

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige sätt er ner, blunda och tänk efter före innan ni tar beslut om flygplatsen.

Nu med dagens miljötänk har det visat sig att beslutet då var katastrofalt, eftersom landsbygden i stort sätt blir folktomt, när åldringarna lämnat jordelivet.

För inte så länge sedan, under 70-talet, beslutades att SJ skulle reducera järnvägsnätet i landet. Detta ledde till att rälsen revs upp och smältes ner, syllarna som innehöll mängder av arsenik såldes till villaägarnas trädgårdar, vidare reducerades möjligheten åka tåg så att bygdens innevånare fick allt svårare att ta sig till sina arbeten. Två bilar var inte så vanligt i familjen på den tiden, vilket i sin tur ledde till att ungdomarna flyttade till storstäderna för att studera och arbeta.

Annons

Annons

Nu med dagens miljötänk har det visat sig att beslutet då var katastrofalt, eftersom landsbygden i stort sätt blir folktomt, när åldringarna lämnat jordelivet. Till exempel kan nämnas, att när Torsåkers station i Gästrikland åter öppnades, fick samhället ett rejält uppsving, folk flyttade in från Falun, Sandviken och Gävle.

Vidare försvann användandet av cykeln, när mopeden blev allt mer vanligt färdmedel. Detta ledde till att mängder av cykelförsäljare gick i konkurs. Lyckligtvis har cykelanvändandet återuppstått.

Ansvariga politiker, tänk efter före, tänk framåt, inte ett eller fem år, tänk 20–50 år. Som jämförelse ska också nämnas, varför lades den svenska värnplikten ner? En tillgång som var känd över hela världen, liten fast personal men den största delen bestod av inryckta ungdomar som skulle utbildas att värna landet, inte bara militärt utan också civilt från naturkatastrofer, såsom dessa katastrofala skogsbränder som härjade i bland annat Västmanland och Hälsingland.

Brandbekämpningsflygplanen som nu har inskaffats av försvarsmakten ska väl i möjligaste mån stationeras i närheten av platser som anses vara riskområden, där möjligheten till att tanka vatten går snabbt, samt att inflygningen till riskområden tar så kort tid som möjligt. Inte som nu har bestämts, i närheten av Östergötaslätten som till största delen består av åkrar. Västerås flygplats vore ett mycket genomtänkt val för att stationera dessa flygplan.

Annons

Behåll och utveckla Västerås flygplats.

Annons

Politiker, tänk efter före och gör inte om gamla misstag. Infrastruktur behövs och kommer att behövas även i framtiden. Västerås har en av landets längsta landningsbanor och ett luftrum som ligger nära såväl ett lugnt luftrum som ett trafikerat område som tillsammans ger goda förutsättningar för pilotutbildning. Här finns också goda förutsättningar för att nå en bra samhällsberedskap för centrala delar av Sverige genom att brandflyg och ambulansflyg kan tanka i Västerås för att snabbt komma ut på nya uppdrag.

Behåll och utveckla Västerås flygplats.

Hafs

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan