Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Politiker, ta ert ansvar och rösta mot nedläggning"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

I torsdags lämnade Magnus Johansson (S) flygplatsstyrelsen. Anledningen säger han är att ägardirektivet inte längre är möjligt att uppfylla. Han säger att han har samma åsikt som sitt parti. Partiet skall prioritera vård och omsorg. Då anser han att det inte är godtagbart att ett kommunalt bolag går med underskott i storleksordningen 30 milj. Nu var underskottet i år 23 milj. Inte 30. Dessutom undrar jag, faller 60 medicinska flygningar per år till/från Västerås flygplats möjligtvis under kategorin vård och omsorg? Regionen anser det. Dessutom anser jag att om ett bolag inte kan uppfylla ägardirektiven så kan det vara att ägardirektiven är orealistiskt satta. Kanske de är orealistiskt satta för att avsikten är att lägga ned, oavsett vad bolaget skapar för samhällsnytta.

Annons

All infrastruktur kostar pengar, VL stöds av kommunen med 150 miljoner per år. Kommunen är beredd att kosta på oss ett nytt Resecenter för buss och tåg på runt 2 miljarder, minst. Kommer antagligen bli 3 miljarder 10 år senare då det är klart. SJ stöds av staten (skattebetalarna) med ett antal miljarder, och staten(vi) stödjer även flygtrafik till Norrland med ett antal miljarder. All annan infrastruktur som vägar, färjor, mm, mm kostar pengar.

Annons

Västerås flygplats kostar kommunen 23 miljoner per år, eller 6,7 miljoner efter förlustavdrag med mera och S, MP, L tycker det är för mycket. Dessa tre partier har velat fram och tillbaka om flygplatsen i flera år. 2017 sade Teljebäck att den skulle absolut vara kvar oavsett en stor förlust på 60 miljoner den då gjorde. Nu önskar ni lägga ned den oavsett en stark förbättring av ekonomin. Samhällsekonomiskt är flygplatsen en stor vinst, staten drar in 55 miljoner i skatteintäkter och regionen 11 miljoner per år på den verksamhet som finns på flygplatsen. Ändå vägrar Teljebäck att göra en konsekvensutredning om delägarskap med Region och kommuner. Staten funderar även på att ge ekonomiskt bidrag till förlusttyngda kommunala flygplatser, en statlig utredning om det pågår om jag förstår rätt. Det finns inga kommunala flygplatser som går med vinst.

Det görs alltså cirka 60 medicinska flygningar till Hässlö per år och de kan inte ske med helikopter eller landa på Johannisberg oavsett vad vissa okunniga påstår. Regionens ordförande, Denise Norström (S) har föreslagit sig bli delägare i flygplatsen för att Regionen har behov av en flygplats för medicinska flygningar.

Flera kommunala flygplatser är delägda av regioner och omgivande kommuner.

Dalaflyg AB äger två flygplatser. Mora och Borlänge. Ingen av dem har reguljär trafik eller någon annan inkomst. Region Dalarna äger 32 procent, Borlänge Kommun 34 procent, Falu kommun 11 procent, Mora kommun 23 procent.

Annons

Kalmar kommunbolag säljer 50 procent av sitt ägande av Kalmar flygplats till Region Kalmar Län.

Annons

Örebro Flygplats ägs av kommunen till 44,95 procent och Region Örebro län 44,95 procent och Kumla kommun till 5,05 procent.

Trollhättans flygplats ägs av fyra kommuner, Trollhättan, Lysekil, Uddevalla och Vänersborg.

Andra kommuner kan samarbeta och komma fram till progressiva lösningar, Västerås tycks vara bakåtsträvande och konfliktfylld. S, L, och MP är inte positiva till att förbättra ekonomin för flygplatsen och kommunen, avsikten är att lägga ned all verksamhet. Därför ställer man ägardirektiv som inte går att uppfylla och vägrar delägarskap med någon annan.

Påståendet att det är bra att lägga ner Hässlö för då kan man använda det förlustbidraget till skola och sjukvård. Detta förlustbidrag förvandlas inte till intäkt om flygplatsen läggs ned. Inga hyresintäkter och skatteintäkter kommer in då verksamheter flyttar till andra flygplatser så förlusterna blir ännu högre. River man allt på flygplatsen för att ge plats åt bostäder tvingas man sanera marken vilket kostar miljarder och ännu mindre pengar kommer att finnas till skola och omvård.

Gör om och gör rätt, ta ert ansvar och rösta mot nedläggning och för bibehållandet av flygplatsen, se till att ta fram en konsekvensanalys för ett delägarskap både med Regionen och andra kommuner i länet och vänta på beskedet från stat och försvar om de är beredda att ekonomiskt stödja kommunala flygplatser.

Jag har bott hela mitt liv i Västerås förutom 8 år i USA för pilotutbildning, på den tiden fanns inte Skandinaviens största pilotskola i Västerås så jag tog mina pengar och spenderade dom i USA i stället. Efter min utbildning i USA började jag bland annat jobba på Basair, Västeråsbaserat flygbolag ägt av ASEA från början. I mitten på 80-talet gjorde jag och en kollega den första flygningen från Västerås med en patient för hjärttransplantation till London. Patienten var en ung man från Hallstahammar. Då sjukvården hittar ett passande donator så blir det bråttom. Efter två timmar så landade vi i London där en ambulans väntade. Detta visar att alla kommuner i länet har nytta av flygplatsen och så varför inte förhandla med alla kommuner i Länet och med Regionen för ett gemensamt ägande av flygplatsen.

Annons

Annons

SOS international flyger ibland till Västerås med Länsbor som insjuknat eller skadats utomlands. Det kommer inte att vara möjligt i framtiden om flygplatsen läggs ned. Många anser att det är viktigt att rädda liv, bland annat Regionen, andra kommuner i Västmanland och SOS International och de Västeråsare som är i behov av sjuktransporter. Kommunens majoritet, S, MP, L bryr sig inte.

Gör om och gör rätt, ta ert ansvar och rösta mot nedläggning och för bibehållandet av flygplatsen, se till att ta fram en konsekvensanalys för ett delägarskap både med Regionen och andra kommuner i länet och vänta på beskedet från stat och försvar om de är beredda att ekonomiskt stödja kommunala flygplatser. Försvaret använder flygplatsen flera ggr i månaden med trupptransporter med fredsbevarande styrkor till olika länder i mellanöstern och Afrika, de har ett behov av Hässlö.

Lyssna på Åke Hillman, en klok och sansad Socialdemokrat. Dessutom borde det vara olagligt att ha en omröstning i fullmäktige med bara hälften av ledamöterna närvarande nu under denna pandemi och det avstyrdes lyckligtvis. Något sådant skulle få många att totalt tappa förtroendet för valda politiker som driver en sådan linje. Bra att det blev avstyrt men skamligt att det ens kom upp på agendan.

Thomas Dahlby

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan