Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Regionala flygplatser behövs för ambulansflyget

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utan ambulansflyg vid regionala flygplatser kommer fler patienter att behöva köras på vägarna, vilket förutom längre transporttid för patienterna, innebär att vägambulanser blir upptagna onödigt lång tid, tid som de är borta från länet och därmed inte kan utföra utryckningar på hemmaplan.

Bild: Arkivbild, Privat

Annons

De svenska regionala flygplatserna har mycket tuff ekonomisksituation när det finns nationella och internationella restriktioner på grund av covid-19-pandemin. Det gör att flera flygplatser nu hotas av nedläggning.

"Vi är oroade för en situation där nedläggning av regionala flygplatser får konsekvenser för patienter i hela Sverige", säger Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs ordförande Annika Tännström (M). 

Annons

Annons

Regionala flygplatser används för hämtning/avlämnande av patienter, tankning och omlastning och förkortar restiden avsevärt jämfört med vägambulanser. 

Utan ambulansflyg vid regionala flygplatser kommer fler patienter att behöva köras på vägarna, vilket förutom längre transporttid för patienterna, innebär att vägambulanser blir upptagna onödigt lång tid, tid som de är borta från länet och därmed inte kan utföra utryckningar på hemmaplan.

"En omfattande nivåstrukturering av vården pågår. Allt fler ingrepp koncentreras till ett fåtal sjukhus i landet, då måste patienterna kunna transporteras dit och hem igen på ett tryggt och säkert sätt. Vill vi ha en jämlik sjukvård över landet krävs en väl fungerande, snabb och patientsäker transportorganisation. Om flera regionala flygplatser läggs ner försvåras och fördyras transporter av patienter i Sverige. Det är därför av nationellt intresse för patientsäkerheten att det finns regionala flygplatser", säger Annika Tännström.

För att sjukvården ska kunna använda en flygplats för ambulansflyg och organtransport behöver flygplatsen vara en instrumentell flygplats så flygplanen kan landa även i dåligt väder och begränsad sikt.

Annika Tännström (M)

Ordförande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan