Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: S: Låt oss vara tydliga

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

I flera annonser i VLT, bland annat en helsida fredagen den 5 juni, förs det nu kampanj för att behålla flygplatsbolaget och instrumentflygplatsen.

Låt oss vara tydliga. Med förväntade underskott på mer än 30 miljoner per år om några år har vi nått vägs ände med att driva flygplatsbolaget. De kommunala pengarna gör bättre nytta inom till exempel äldreomsorgen.

Det påstås i annonsen att beslutet om nedläggning är en del av det politiska spelet i stadshuset. Att vi Socialdemokrater gått med på detta för att få med Liberalerna i vår koalition. Det är inte sant. Sant är att vi i majoritetens (S, L, C och MP) 140 punktsprogram ställer i princip samma krav som finns i ägardirektivet till flygplatsbolaget. Men ställningstagandet om avvecklingen har vi förankrat i partiet och har självständigt tagit beslut om i vår kommunfullmäktigegrupp.

Annons

Annons

När vi såg i första delårsrapporten 2019 att underskottet skulle bli över 23 miljoner kronor gav kommunfullmäktige i uppdrag till bolaget att komma tillbaka och redovisa hur man skulle nå ägardirektivets 20 miljoner. Redovisningen skulle ske till moderbolaget Västerås Stadshus AB (VSAB). Vid den redovisningen i november förra året visade det sig att det prognostiserade underskottet fortfarande var över 23 miljoner och att styrelsen ville ha ett nytt ägardirektiv som skulle godkänna högre underskott.

Majoriteten i VSAB, utan Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter, tillsatte då en utredning för att ta fram underlag kring flygplatsbolagets ekonomi inför framtiden. När den redovisningen kom i början på februari i år visade det sig att flygplatsbolagets underskott successivt skulle öka och redan 2025 vara nästan 30 miljoner kronor. Dessutom finns investeringsbehov på i storleksordning 150 miljoner kronor som kommer att generera årliga kostnader på uppåt 10 miljoner kronor i räntor och avskrivningar.

Det vi gör nu tillsammans med L och MP är att ge ett ägardirektiv till flygplatsbolaget att till 31 december 2022 avveckla bolaget och instrumentflygplatsen. Det innebär inte ett beslut om att ta bort själva flygfältet, banor eller byggnader.

Annons

Vi ställer oss frågan. Hur ser Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas alternativa ägardirektiv ut? Vilka ekonomiska mål ska man ställa upp eller snarare hur stort är man berett att låta underskottet bli? Går gränsen vid 30, 40 eller kanske 50 miljoner kronor om året?

Magnus Johansson (S)

ordförande Socialdemokraterna i Västerås

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan