Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: L: Utredningar räddar inte flygplatsen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Västerås flygplats har ända sedan övertagandet från försvaret varit en förlustaffär för Västerås stad. De flesta åren har driften gått med förlust, med återkommande ägartillskott summeras förlusten i dag till över 500 mkr.

Försvaret stod för drift, underhåll och skötsel av flygfältet och hade som uppdrag att hålla den tidigare flygflottiljen F1:s start- och landningsbana i ett skick så att den kunde användas som reservflygfält för flygvapnet och även utgöra alternativ landningsplats för civil flygtrafik till och från Arlanda och Bromma.

En ännu mer angelägen uppgift efter pandemin och uppskjutna operationer.

Under en period var Landstinget Västmanland med och köpte aktier i bolaget, men ganska snart sålde man av aktierna till Västerås stad för att satsa på sin huvuduppgift – att erbjuda västmanlänningarna en god sjukvård.

Annons

Annons

En ännu mer angelägen uppgift efter pandemin och uppskjutna operationer. År 2000 köpte Luftfartsverket 40 procent av aktierna i Västerås Flygplats. År 2006 sålde man tillbaka aktierna till Västerås stad och markerade att flygplatsen inte var något riksintresse, vare sig militärt eller civilt. Resandet har sedan år 2005 minskat från 221 000 passagerare till 109 000 resenärer år 2019. SAS lade ner flyglinjen till Kastrup år 2007 för att koncentrera sin trafik till Arlanda.

Efter de stora nedrustningarna av försvaret, då bland annat Moderaterna såg försvaret som ett särintresse, satsas nu nya pengar på det militära flyget och man skapar en ny flygflottilj i Uppsala inklusive ett antal försvarsrelaterade verksamheter. Klart är dock att försvaret väljer Uppsala före Västerås för kommande satsningar inom flyget.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har beställt två mindre, vattenskopande brandflyg av Saab, som kommer att stationeras på Skavsta flygfält i Nyköping. Dessa är av en mindre typ som ska kunna operera så nära brandplatsen som möjligt och kräver inte en stor fullvärdig flygplats för att kunna utföra släckningsarbetet. Västerås flygfält behövs inte längre för detta.

Snabb transport av organ och mediciner tycks ibland kräva en stor flyplats i Västerås. När allt fler brådskande patienttransporter sker med helikopter runt om i vårt land, bör helikoptertransport och plattan vid lasarettet vara ett gott alternativ om transporten är tidskritisk, därefter taxitransport från närmaste trafikflygfält eller från angränsande sjukhus.

Annons

Annons

I USA testades en organtransport mellan två sjukhus i april 2019 med hjälp av drönare, ny teknik kommer att göra oss mindre beroende av ett flygfält av dessa skäl.

Viktigast är ändå den ekonomiska situationen där det tycks vara omöjligt att begränsa det årliga underskottet som var ett av kraven i majoritetens 140 punkts program, också ett vallöfte från liberalerna.

Våren 2014 lät staden göra en undersökning där Eskilstuna och Uppsala kommun, Västmanlands län och kommunalförbund, samt Stockholms län erbjöds att vara med och dela på flygplatsens kostnader. Samtliga tillfrågade parter tackade nej. Någon ny utredning behövs ej, svaren finns sedan 2014.

Viktigast är ändå den ekonomiska situationen där det tycks vara omöjligt att begränsa det årliga underskottet som var ett av kraven i majoritetens 140 punkts program, också ett vallöfte från liberalerna. I stället pekar nu det budgeterade underskotte mot minus 30 mkr/år, dessutom behov av en ny toppbeläggning på hela landningsbanan för närmare 100 mkr. Vår bedömning är att det inte går att öka intäkterna till Västerås flygplats AB, kostnaderna kommer i stället att öka och den nödvändiga 100 mkr investeringen kan användas på ett betydligt bättre sätt för stadens invånare.

Henrik Östman

Liberalerna

Erik Ödmansson

Liberalerna

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan