Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Lyft blicken – se helheten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 17:e juni kommer Västerås kommunfullmäktige sammanträda för att fatta beslut om avveckling av Västerås flygplats.

Bild: Tony Persson

Annons

Den 17:e juni kommer Västerås kommunfullmäktige sammanträda för att fatta beslut om avveckling av Västerås flygplats. Som argument för nedläggningen framförs att flygplatsen inte är ekonomiskt lönsam eftersom det årliga antalet flygpassagerare är för lågt. Detta är förvisso sant, men bara under förutsättning att man endast tar hänsyn till de direkta intäkter och kostnader som flygplatsbolaget ger upphov till. Ett sådant förenklat synsätt kan dock inte betraktas som varken rättvist eller relevant. I stället måste den sammanlagda samhällsekonomiska effekten beaktas, något som under de senaste åren gjorts i åtminstone två utredningar. Dessa utredningar visar att näringsverksamheterna på flygplatsen genererar skatteintäkter i sådan omfattning att det sammanlagda ekonomiska resultatet för samhället blir en vinst i storleksordningen 50 miljoner kronor per år.

Annons

Annons

För något år sedan övervägde man i Oskarshamn att lägga ner sin flygplats eftersom den inte längre hade någon linjetrafik. Avståndet från Oskarshamn till Kalmar och till Kalmar flygplats är ungefär detsamma som från Västerås till Stockholm och till Arlanda flygplats. Flygplatsen i Oskarshamn genererade dessutom inte någon ekonomisk nettovinst till kommunen på det sätt som Västerås flygplats gör. Likväl kom kommunalpolitikerna i Oskarshamn fram till att den samhällsnytta flygplatsen erbjuder i form av bland annat ambulans- och brandflyg väl uppvägde kostnaderna för driften.

Smålänningarna, kända för både för ett framgångsrikt näringsliv och för att hushålla med sina ekonomiska resurser, valde alltså att se till helheten och bestämde sig därmed för att behålla sin flygplats trots det ekonomiska underskottet.

Man kan undra varför majoriteten av kommunpolitikerna i Västerås är oförmögna att komma fram till samma enkla, och i Västerås fall betydligt mer uppenbara slutsats?

Joel Johansson

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan