Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Att avveckla ett ekonomiskt bolag

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Arkivbild

Annons

Flygplatsen vill man nu lägga ner. En nedläggning av flygplatsen, en väl fungerande flygplats. Dessa samt andra snarlika fraseringar brukas av insändare och i debattinlägg. Jag önskar erinra om vad yttrats av politiker nu senast på dessa sidor.

Det budskap, som deklarerats är: Att det endast handlar nu om, läs noga, att avveckla ett bolakg, samt instrumentflyg. Vidare underströk aktuella politiker med beskedet, Citat: att det inte handlar om att skrota byggnader, landningsbana.

Annons

Annons

Detta besked leder till följdfrågor:

Kan brandflyg fortsättningsvis starta och landa i framtida krissituation?

Kan organflyg även framledes nyttjas, som nu?

Kan landningsbanan framöver användas för nödlandningar?

Kan alla typer av flygaktiviteter, som sker på Johannisbergs flygplats även ske på Hässlö?

Kan alla kvarvarande flygrelaterade verksamheter inom området opåverkat fortsätta?

Kan Hässlö i fortsättningen styras från annan placerad flygledning om tillfälliga behov uppstår?

Kan det politiska kollektivet inskriva i direktiv, att under en 3 till 5 år emballera den befintliga utrustningen för flygledning i malpåse?

Detta förfarande måste jämföras med möjligheten, att en försäljning av utrustningen skulle rendera en vacker slant på några miljoner. Då kan en försäljning vara befogad. Men om ansträngningen för alternativet försäljning skulle kosta mer än vad, som kan inbringas då borde malpåse vara ett fördelaktigare alternativ.

Hgm

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan