Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Annonsörerna: Västerås flygplats ska vara kvar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Replik. På debattsidan den 12 juni ondgör sig företrädare för både S ("S: Låt oss vara tydliga") och L ("L: Nedläggning har aldrig varit ett självändamål") över den annonsering som gjorts i syfte att bilda opinion mot nedläggningen av Västerås flygplats. De tvår sina händer om att det inte alls föreligger något maktspel bakom beslutet att lägga ner flygplatsen, som vi påstår i en av punkterna i helsidesannonsen i VLT den 5 juni. Brandberg och Lundberg (L) säger att partiet inte haft som självändamål att lägga ner flygplatsen utan hänvisar till ett citat i handlingsprogrammet inför 2018 års val att det endast är av ekonomiska skäl som man berör flygplatsbolagets underskott.

Annons

Annons

Må så vara, men då har jag svårt att sätta detta i ett sammanhang med ett citat ur samma program inför valet 2018, nämligen: ”För att frigöra resurser till välfärdens kärna måste uppgifter i det kommunala uppdragets utkant prioriteras bort. Västerås är en rik kommun, men stora resurser har de senaste åren slösats på tveksamma ”lull-lull-satsningar” i det kommunala uppdragets utkant. Flygplatsens skenande förluster och kostsamma satsningar på nya kommunala huvudkontor är några exempel. Denna politik måste ändras! Mer resurser måste överföras till välfärdens kärna.”

L:s värdering av Västerås flygplats som ”lull-lull-satsning” speglar väl i någon mån partiets syn på värdet av Västerås flygplats och de verksamheter som finns där. Kommentarer därutöver är väl nästan onödiga.

S berättar återigen att man ”nått vägs ände” med de ekonomiska stöden till flygplatsen och att det är orsaken till partiets ändrade syn på dess vara eller inte vara. Som stort och starkt parti har S tidigare både styrt och opponerat i Västeråspolitiken för Västerås bästa, oftast med en pragmatisk syn på sakfrågorna och även sökt ett brett stöd i viktiga frågor. När man nu tappat stort i det senaste valet verkar det som om man också tappat den pragmatiska kompassen och lite vilset lutar sig både här och där. I det sammanhanget är det inte svårt att tolka agerandet i flygplatsfrågan annat än att ”makten går före härligheten”.

Annons

Jag som initierade den här annonseringen, som nu blev föremål för en egen debatt, har bara ett mål, nämligen att Västerås flygplats ska vara kvar. Jag kan dock sträcka mig till att den i vart fall ska vara kvar till dess att en ordentlig genomlysning av konsekvenser och möjligheter vägs på ett seriöst och genomarbetat sätt både vad avser samhällsnyttan, kostnader och medfinansiering. Allt annat är både nonchalant och oseriöst.

Hans Johnson

Vi som vill ha flygplatsen kvar

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan