Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: M: Oansvarigt agerande av gruppledarna för S, L och MP

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Behandlingen av flygplatsfrågan borde skjutas upp till hösten tycker Moderaterna i Västerås.

Bild: Arkivbild

Annons

Under den rådande pandemin har det funnits en överenskommelse på gruppledarnivå i Västerås. Överenskommelsen innebar att kommunfullmäktige skulle sammanträda med begränsat antal ledamöter, nämligen 33 stycken med bibehållande av partiernas respektive andel av kf (kf är beslutsfört med minst 31 ledamöter på plats).

Avsikten har också varit att så länge pandemin pågår undvika "känsliga frågor" där det föreligger ett demokratiskt tryck från allmänhet och ledamöter på att få närvara, debattera och rösta.

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendation sedan den 29 mars förbjudit sammankomster med mer än 50 deltagare på grund av hälsorisker. Politiska församlingar är förvisso undantagna men SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) skriver i sin promemoria från 2020-05-04 att "enligt föreskrifterna ska alla verksamheter i Sverige (inklusive kommuner, kommunala verksamheter och regioner) säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-l9 utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. En myndighetsföreskrift är tvingande".

Annons

Annons

Pandemin i Sverige är i ett känsligt läge, med fortsatt höga dödstal och hela samhället strävar efter att få ner smittspridningen. I det läget väljer gruppledarna för S, L och MP obegripligt nog att försöka "stressa igenom" en flygplatsnedläggning och tvingar därmed fram ett fullsatt kommunfullmäktigesammanträde. Det är av naturliga skäl så att en så känslig och hett debatterad fråga som flygplatsen kommer att leda till att ett stort antal ledamöter och åhörare kommer att känna sig manade att delta i mötet, för att de ägnat lång tid och stort intresse åt frågan. Det kommer inte att räcka med ett reducerat fullmäktige, eller att sitta på avstånd och titta på när andra debatterar och röstar.

Trots denna överenskommelse och trots rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SKR så driver nu alltså S, L och MP igenom en snabb-behandling av en fråga som därmed innebär att kommunfullmäktige vid sammanträdet den 17 juni kommer att vara fullbelagt med samtliga 61 ledamöter, om än i en större lokal.

Till detta kommer att ett antal åhörare med all sannolikhet kommer att känna sig manade att besöka lokalen för att titta på mötet och uttrycka sin mening i demokratisk ordning. Detta är djupt oansvarigt. Man utsätter därmed såväl ledamöter som åhörare för en stor risk och tvingar fram en ordning som bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och riskerar även indirekt att bidra till ökad smittspridning i samhället.

Annons

Detta är ett agerande som vi från Moderaternas sida beklagar och är oerhört förvånade över. Frågan om flygplatsen kunde gått och väl vänta till i höst då pandemin förhoppningsvis är under bättre kontroll, och samtliga ledamöter, även sådana i riskgrupper och över 70 år, kan få möjlighet att delta under säkra förhållanden. Och utan att utsätta samhället för en onödig risk för ökad smitta.

Annons

Gruppledarna för S, L och MP borde tänka om och se över sina prioriteringar, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det avtal som fanns mellan gruppledarna i Västerås. Behandlingen av flygplatsfrågan borde skjutas upp till hösten.

Elisabeth Unell (M)

Anna Hård af Segerstad (M)

Marcus Jacobson (M)

Caroline Högström (M)

Stefan Lindh (M)

Eleonore Lundkvist (M)

Moderaterna i kommunstyrelsen

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan