Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Nedläggningen av Västerås flygplats är ekonomiskt oförnuftig

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Kostnaden för en flygplats är koncentrerad i tid och rum, det vill säga till nuet och till Västerås. Nyttan av en flygplats är utspridd över lång tid och till en hel region. Nyttan av en flygplats består av den tillgänglighet den skapar, och till de inkomster, den sysselsättning och det antal företag denna tillgänglighet skapar. Med Västerås flygplats nedlagd försämras tillgängligheten med cirka 4 procent. Detta leder till att Västerås förlorar cirka 310 arbetsplatser och tappar årligen 130 Mkr i inkomster på lång sikt. Med 30 procent kommunalskatt förlorar Västerås 39 Mkr i skatteintäkter. Detta är en och en halv gång större förlust än dagens flygplatsbidrag.

Annons

Annons

För de åtta kommunerna (i rangordning) Eskilstuna, Kumla, Köping, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Fagersta, Arboga och Sala blir jämte Västerås bortfallet i sysselsättning cirka 700 personer och i inkomster 265 Mkr per år. Nuvärdet av framtida inkomstbortfall blir 2,6 Mdr kronor och är långt ifrån försumbart.

Det blir obalans mellan nyttor och kostnader, när Västerås får stå för hela kostnaden, medan hela regionen drar stor nytta av flygplatsen. Ett sätt att lösa detta är att alla regionens kommuner bidrar till kostnaden för flygplatsen efter den nytta de har av detta nav. Om denna regel tillämpas, då bör Västerås betala 49 procent eller crika 12 Mkr, och målet för Västerås (max 15 Mkr i bidrag) uppfylls härmed med råge. Resten borde grannkommunerna erlägga.

Nedläggningen av Västerås flygplats bör omprövas. En nedläggning är inte ekonomisk förnuftig.

Göran Tegnér

fil.pol.mag. Transek trafikkonsult

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan