Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hur många miljoner ska västeråsarna betala?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi tre partier har närmat oss den här frågan från lite olika håll. Men det som förenar oss är att vi inte ser att det finns möjlighet att driva bolaget vidare med utgångspunkt från de ekonomiska mål som staden som ägare ställt upp.

Bild: Arkivbild

Annons

Vi ställer i dag frågan till de partier som vill driva Västerås flygplats AB vidare. Hur många miljoner back får bolaget gå enligt er? När är gränsen passerad? Hur länge ska vi ge pengar till ett flygplatsbolag som inte bär sig i stället för att satsa de pengarna i vård, skola och omsorg? Gränsen är uppenbarligen inte 30 miljoner, utan snarare 40, 50 eller 60 miljoner kronor av västeråsarnas pengar? Eller finns det ingen gräns?  

En i alla tider debatterad fråga håller nu på att lösas ut. I dag behandlas i kommunfullmäktige frågan om att göra en strukturerad avveckling av Västerås flygplats AB och instrumentflygplatsen. Vi representerar tre av de partier som står bakom avvecklingen. Sällan har väl en fråga väckt så mycket debatt och känslor åt alla håll. 

Annons

Vi tre partier har närmat oss den här frågan från lite olika håll. Men det som förenar oss är att vi inte ser att det finns möjlighet att driva bolaget vidare med utgångspunkt från de ekonomiska mål som staden som ägare ställt upp.

Annons

I två officiella dokument slås det fast att underskottet 2019 inte skulle få överstiga 20 miljoner kronor och att underskottet inte får vara över 15 miljoner kronor 2021: i den handlingsplan som kommunstyrelsen antagit, men framför allt i det ägardirektiv som kommunfullmäktige slagit fast, där det för övrigt också står att 2025 ska bolaget fullt ut drivas på affärsmässig grund. Våra partier har på olika sätt ställt oss bakom minst de här måltalen, eller ännu mer offensiva mål, för den ekonomiska utvecklingen i flygplatsbolaget, vilket också manifesteras i punkt 140 i det 140-punktsprogram som majoriteten styr med utgångspunkt ifrån.

När vi såg i delårsrapport 1 2019 att flygplatsbolaget prognostiserade ett underskott som skulle bli över 23 miljoner, alltså en bra bit över målet i ägardirektivet, reagerade vi. I behandlingen i kommunfullmäktige beslutades att ge flygplatsbolagets styrelse i uppdrag att till delår 2 komma tillbaka och rapportera hur man skulle nå målet. 

Vid delår 2 rapporterade styrelsen i stort sett samma underskott och meddelade att det inte går med behållen flygsäkerhet att nå lägre. I stället tyckte man att kommunfullmäktige skulle ge ett nytt mer generöst ägardirektiv. Majoriteten i Västerås Stadshus AB:s styrelse, utan M och KD, beslutade då att tillsätta en faktabaserad granskning av flygplatsbolagets ekonomi.

Annons

Granskningen visar på växande underskott åren därefter också.

Annons

Det visade sig då att redan 2025 kommer bolaget att ha ett underskott på nästan 30 miljoner kronor, det är vad vi har att se fram emot under de kommande åren. Flygplatsens ekonomi har i åratal varit en följetong i att från stadens sida på olika sätt täcka underskott. Underskottet har sedan 2011 varierat mellan 21 och 64 miljoner kronor per år. 

Granskningen visar på växande underskott åren därefter också. Den visar också att även om vi lägger ihop flygplatsbolagets resultaträkning med det helägda kommunala fastighetsbolaget Västerås flygfastigheter, som äger hela flygplatsen, så blir det i stort sett samma resultat.

Utöver det behövs det stora investeringar på flygplatsen framåt. En ny beläggning på rullbanan beräknas till mellan 80 och 120 miljoner vilket skulle ge driftskostnader i form av räntor och avskrivningar på mellan 5,6 och 8,4 miljoner kronor. Därutöver finns det andra omfattande investeringsbehov. Inget av detta är inräknat i den ökande kostnaden som vi redovisat.  

Därför lägger vi i dag fram förslag om att styrelsen i Västerås flygplats AB ska få i uppdrag att på ett strukturerat sätt avveckla bolaget. Landningsbanor, byggnader och infrastruktur ingår inte i detta och kommer inte att säljas. 

De frågor som vi ännu inte fått svar från M och KD är: vilket nytt ägardirektiv vill ni ge Västerås flygplats nu när bolaget visat att det inte kan nå målen i det befintliga? 

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande och gruppledare

Jesper Brandberg (L)

kommunalråd och gruppledare

Markus Lindgren (MP)

kommunalråd och gruppledare

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan