Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: S: Nu förändras förutsättningarna och det tar vi ansvar för

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på inlägget "S i Västerås håller inte vad de lovat", VLT den 11 juni. I inlägget påstås det att vi socialdemokrater svikit vallöften med hänvisning till att vi nu verkar för en strukturerad avveckling av flygplatsbolaget. Det stämmer inte.

Annons

Socialdemokraterna i Västerås har följande text i sitt program för mandatperioden: ” Fullfölj den handlingsplan som gäller flygplatsen som staden fastslagit. Inga skattesubventioner ska gå till linje- eller charterflyg.”

Annons

I handlingsplanen står det att flygplatsen ska ha ett underskott på 20 miljoner kronor år 2019, ett underskott på 15 miljoner kronor år 2021. Detta kommer inte att uppfyllas. Den utredning som tagits fram i Västerås stadshus AB visar också att underskotten kommer att öka från 23,7 miljoner år 2019 till nästan 30 miljoner år 2025, och då är inte investeringar ibland annat landningsbanan medräknade. Tioårsprognosen för flygplatsbolaget visar att underskottet kommer att fortsätta att öka efter 2025.

När detta stod klart behövde ett nytt ställningstagande göras. Frågan har därför lyfts tillbaka för förankring i partiet. Vår lokala styrelse beslutade, efter diskussion, om att hänskjuta ställningstagandet till våra folkvalda i den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen. Kommunfullmäktigegruppen tog ställning i frågan genom att besluta att aktivt verka för en strukturerad avveckling av flygplatsbolaget och instrumentflygplatsen.

Vi har respekt för att frågan väcker känslor. Vi politiker har ansvar för att fatta beslut när förutsättningar förändras. Nu förändras förutsättningarna och det tar vi ansvar för.

Magnus Johansson (S)

ordförande S i Västerås

Anders Teljebäck (S)

kommunstyrelsens ordförande

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan