Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Några konkreta frågor om Västerås flygplats

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med hänvisning till alla påståenden om miljonrullningar hit eller dit är det förvånande att inte VLT har gjort mera undersökande journalistik i frågan, verkligen försökt räta ut de frågetecken som uppstått efter snart när varenda insändare och debattartikel. Vi tar oss därför friheten att ställa några konkreta frågor som vi anser måste belysas på ett objektivt sätt för att vi vanliga människor ska förstå hur det hänger ihop.

Bild: Arkivbild

Annons

Kommunalråd, oppostionsråd, förståsigpåare och vanligt folk har i spaltmeter debatterat flygplatsfrågan på insändare- och debattsidorna i VLT alltsedan nedläggningsförslaget offentliggjordes i början av mars.

Det har framkommit väldigt många alternativa fakta i debatten, nästan så man skulle tro att Donald Trump varit inblandad. Med hänvisning till alla påståenden om miljonrullningar hit eller dit är det förvånande att inte VLT har gjort mera undersökande journalistik i frågan, verkligen försökt räta ut de frågetecken som uppstått efter snart när varenda insändare och debattartikel. Vi tar oss därför friheten att ställa några konkreta frågor som vi anser måste belysas på ett objektivt sätt för att vi vanliga människor ska förstå hur det hänger ihop. I de här frågeställningarna lämnar vi coronasituationen utanför eftersom förslaget från S, L och MP offentliggjordes innan virusets omfattning var känd.

Annons

Annons

S, L och MP menar att flygplatsen går med 23-24 miljoner kronor i förlust för 2019 vilket belopp sedan väntas öka efterhand. Tas dessa pengar från vård, skola och omsorg eller skulle man lika gärna säga att pengarna tas från det årliga överskottet i kommunens räkenskaper?

Det sägs också att täckningsbidraget till flygplatsbolagets förlust tas från vinsten i Mälarenergi som ingår i samma koncern. Om så är fallet innebär det att att man minskar vinsten i Mälarenergi som därmed minskar sin statliga skatt med cirka 5 miljarder kronor, nettoeffekten skulle då bli en verkligt underskott om 18-19 miljarder kronor i stället för 23-25, borde inte den lägre siffran vara den som kommuniceras när man debatterar den här frågan?

S, L och MP ställer ideligen frågan till oppositionen i den här debatten om hur mycket de skulle tillåta kostnaden stiga för flygplatsen till 30, 40 eller 50 miljoner kronor om året eller ”cart blanche”, det vill säga obegränsad kostnadsram. Finns det någon utredning som pekar mot en sådan utveckling eller är det bara tom retorik?

Oppositionen pekar på att kostnaden inte alls är så hög för kommunen som påstås. Här menar man, med stöd av en samhällsekonomisk utredning som gjordes på flygplatsbolagets uppdrag 2017 och som avsåg 2016 års räkenskaper, minus den engångskostnad som den katastrofala ”Helsingforsaffären” ledde till. Där säger man att flygplatsen, dess direkta och direktkopplade verksamheter, som helhet genererar ett underskott för kommunen på -6,7 miljoner kronor. Därutöver får staten i form av olika skatteintäkter ett överskott från samma verksamheter om 55,3 miljoner och Region Västmanland/Landstinget får också ett överskott om 11,5 miljoner kronor. Totalt genererar alltså flygplatsen och dess flygrelaterade verksamheter ett nettoöverskott till samhället med i storleksordningen 60 miljoner. Är det rimligt att ta med helhetsbilden av vad flygplatsen och dess verksamheter ger samhället när man bedömer om flygplatsen ska läggas ner eller inte?

Annons

Annons

Om det anses vara riktigt att hela bilden av flygplatsen ska tas med i bedömningen av vad den ger och kostar, bör man då inte göra en uppdatering av utredningen från 2017 för att klara ut hur bilden är i dag, räknat på 2019 års siffror innan man tar ställning till en avveckling av flygplatsbolaget? Det är ju faktiskt inte omöjligt att den verkliga kostnaden för kommunen kan vara +-0. Då finns det inget kvar att fördela till vård, skola och omsorg och en nedläggning skulle då bara vara en stor resursförstöring.

L menar att det aldrig varit ett självändamål att lägga ner den instrumentella flygplatsen utan det är endast en ekonomisk fråga som har varit avgörande för partiets ställningstagande.

S, L och MP menar att även när den flygrelaterade verksamheten har flyttat från Västerås kommer områdets fastigheter att fyllas med andra företag som kommer att generera motsvarande skatteintäkter och sysselsättningsgrad. Om flygplatsområdet kommer att fyllas med sådana verksamheter som redan finns inom kommunen stämmer inte den slutsatsen. Det krävs att lika många arbetstillfällen som flyttar ut också flyttar in och etablerar nya verksamheter om den filosofin ska stämma. Då kan man undra på vilka grunder man bedömer att så många flera företag och personer kommer att etablera sig i Västerås än de som ändå skulle ha gjort det? En nedlagd flygplats borde knappast vara ett mervärde när nya företagsetableringar ska lockas till Västerås.

L menar att det aldrig varit ett självändamål att lägga ner den instrumentella flygplatsen utan det är endast en ekonomisk fråga som har varit avgörande för partiets ställningstagande. Allt till förmån för vård, skola och omsorg. Då det visar sig att flygplatsen ger ett samhällsekonomiskt överskott på cirka 60 miljoner kronor eller mera undrar vi om det är en ny typ av liberalism som är drivande i en process där man sågar av den gren man sitter på?

Annons

Annons

MP har ett självändamål med nedläggningen vad jag förstår av retoriken men hur förhåller det sig med S? Finns det en agenda som vi inte känner till, en strategisk plan för att stimulera utvecklingen av Västerås och vår region genom att lägga ner den instrumentella flygplatsen och flygplatsbolaget? I så fall är det dags att släppa ut den i offentlighet nu.

Föregående frågeställning öppnar också upp för en följdfråga, nämligen varför det finns en sån uttalad ovilja från nedläggningsförespråkarna till en grundlig utredning av konsekvenserna av en nedläggning inklusive en seriös sondering av en hel- eller delförsäljning av flygplatsbolaget innan man fattar beslut om en avveckling? Kostnaden för en sådan utredning borde i sammanhanget vara blygsam, i synnerhet om man ställer den i relation till den utredning som beställts avseende resecentret, till en kostnad av 60 miljoner kronor om uppgifterna i media stämmer.

Vi hade önskat att VLT:s undersökande journalistik bringat klarhet i de här frågorna. Om frågorna inte besvaras klart och tydligt av berörda politiker kan VLT knappast undgå att genomlysa hela den här processen med oberoende journalistik trots att tidningens ledarsida står för en nedläggning av flygplatsen.

Hans Johnson

Vi som vill ha flygplatsen kvar

Svar direkt!

VLT:s ledarsidas uppgift är att ta ställning. Det är däremot inte VLT:s nyhetsredaktions uppgift.

Vi har skrivit väldigt många artiklar, där vi belyst båda sidors argument, i denna fråga. Det är en mycket het och aktuell fråga i Västerås. Vi kommer självklart att fortsätta att bevaka den lika intensivt.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare VLT

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan