Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Unell svarar: Liberalerna vill inte söka andra lösningar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Svar på inlägget "L: Hur stora förluster är Unell beredd att ta?", VLT den 25 juni.

Liberalernas debattartikel visar hur desperata de nu är.

Till att börja med vill jag vara tydlig med att de siffror jag presenterar är från er egen utredning, inte min. Jag redovisar underlaget. Där framgår det att hyresintäkterna från flygrelaterade verksamhet uppgår till 11,9 miljoner kronor. I ert underlag presenteras även en samhällsekonomisk kalkyl som visar att skatteintäkter för Västerås är 14,1 miljoner kronor. Vi kan även konstatera att flygplatsens underskott täcks av överskott i andra kommunala bolag som annars skulle vara beskattningsbara vinster.

Annons

Det är bra att Liberalerna nu konstaterar att det kommer att försvinna jobb om flygplatsen läggs ned. Det innebär att västeråsare, när flygrelaterade verksamhet försvinner och som berörs av nedläggningen, kommer att flytta och lämna Västerås tillsammans med sina familjer. Det innebär minskade kommunala skatteintäkter, förlorade arbeten och ett antal personer kommer att vara verksamma, handla och konsumera i någon annan kommun än Västerås. Det finns redan i dag erbjudanden från andra flygplatser riktade till verksamma vid flygplatsen.

Annons

Jag kan också konstatera att Liberalerna inte vill söka andra lösningar. De vägrar kategoriskt att samtala med Region Västmanland om medfinansiering. De vägrar och obstruerar mot beslut i kommunstyrelsen om att det ska föras samtal med regionen. Målet är att till vilket pris som helst lägga ned Västerås flygplats. Även om det innebär att man inte bry sig om och följa de uppdrag som kommunstyrelsen beslutat. Är det demokratiskt?

Det verkar också som om Liberalerna glömmer bort att Västerås stad finansierar infrastruktur i olika former vägar, järnväg (citybanan), hamnen och inte minst kollektivtrafiken. Dessa investeringar i infrastruktur kostar bra mycket mer årligen än vad det kostar att ha en flygplats. Liberalerna fortsätter dessutom att driva omfattande onödiga investeringar i ett ”gyllene” tak till en ny station. Ett gyllene tak som vi moderater säger nej till. Hur mycket är ni beredda att betala för ett nytt tak? Vi vet att ni är beredda att betala 60 miljoner i förprojektering bland annat till en provisorisk station.

Annons

Västerås flygplatsstyrelse och ledning har fått ner kostnaderna. Med långsiktighet och uthållighet är kostnaderna nu på en rimlig nivå, självklart kopplat till vad Västerås får ut av att ha en flygplats när det gäller trygghet och säkerhet, utveckling och framtid.

Den sista frågan som Liberalerna tar upp handlar om nyemission. Då har ni glömt, även om några av er var med då, att vi moderater har lämnat förslag om att sälja aktier i flygplatsbolaget till västeråsare engagerade i flygplatsen. Tyvärr avslog en majoritet i kommunfullmäktige detta förslag.

Annons

Jag redovisade i min förra artikel att det är olämpligt och kan till och med vara ett brott mot aktiebolagslagen att som styrelseledamot agera mot företagets bästa. Trots detta väljer liberalen Erik Ödmansson att också underteckna denna artikel.

Elisabeth Unell (M)

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan