Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Förutsättningarna har förändrats för flygplatsen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Styrsystemen för autonoma bilar och flygplan kan mycket väl testköras på någon av våra flygplatser.

Bild: Tony Persson

Annons

Mälardalens högskola har nyligen fått sina första civilingenjörer i tillförlitliga system som bland annat utgör hjärnan till autonoma bilar och flygplan.

Det är en spetsutbildning som är unik för landet som nu examinerat första kullen civilingenjörer. MDH:s inbyggda system är verkligen något unikt för landet. Man är internationellt framstående inom forskningsområdet inbyggda system. Västerås bör definitivt därför på alla sätt stödja de områden där vi är i viss mån är världsledande.

Som ett resultat av elektrifieringen får vi bättre luft, mindre föroreningar, tystare miljö och ett servicebehov som sjunker med 80 procent.

Annons

Detta kommer troligtvis att hamna i merparten av system och produkter som blir alltmer elektrifierade i en nära framtid.

Annons

Detta är också önskvärt i och med att det innebär en kraftfull energieffektivisering och miljöförbättring. För bilsidan en minskning med 2/3.

Som ett resultat av elektrifieringen får vi bättre luft, mindre föroreningar, tystare miljö och ett servicebehov som sjunker med 80 procent. Helt enkelt så kommer bil-ägandet att blir billigare. Indirekt så medför övergången till elektriska också en förbättrad hälsa för medborgarna och därmed lägre sjukvårdskostnader.

Med denna unika spetskompetens för landet hamnar systemen som hjärtat/hjärnan i exempelvis autonoma bilar och flygplan. Denna unika kompetens kan sedan bilda underlag för både etablering av Saab och Combitech till Västerås. I sammanhanget bör vi också kraftfullt slå vakt om de arbetstillfällen vi har. Ta inte lättvindigt på detta.

Styrsystemen för autonoma bilar och flygplan kan mycket väl testköras på någon av våra flygplatser. Låt inte spjutspetsprodukter runda Västerås för att etableras någon annan stans. Stöd nuvarande och kommande näringsliv och akademi. Framförallt så ligger detta i takt med tiden med enormt högt reklamvärde som torde locka andra bolag till Västerås. Kombinerar AI Artificiell Intelligens med inbyggda system till ett alltmer digitaliserat och elektrifierat samhälle. Kärnan för nästan all teknisk utveckling.

Under de premisserna är det ytterst tveksamt att lägga ner nuvarande flygplats som kan assistera vid utveckling av både självkörande bilar och – flygplan och andra produkter.

Annons

Annons

Ta exempelvis den snabba utveckling som nu sker på batterisidan. Tesla talar om 80 mil i körsträcka och 6 000 laddcykler eller 480 000 mil totalt. Vi kan därmed övergå till att byta bilen men behålla batteriet. Denna utveckling torde möjliggöra även större elektriska flygplan. Ett annat alternativ för drivning av större flygplan är en kombination av vätgas bränslecell tillsammans med elmotor. Preliminärt ger detta prestanda överstigande dagens jetmotorer.

Inför en helelektrisk framtid både på bil- och flygsidan så bör man avvakta med en nedläggning av flygplatsen. Det kan bli kontraproduktivt framförallt inför den snabba tekniska utvecklingen vi i dag står inför. Gjorda tekniska framsteg får allt snabbare genomslag med betydligt tidigare introduktion än tänkt.

Om vi inte har ett fungerande näringsliv, akademi etcetera så får vi heller inga pengar till vård, skola och omsorg. Satsa för ett offensivt Västerås och inte ett defensivt. Ligger också i samklang med satsningen på Finnslätten. Låt Västerås bli en allt mer komplett stad eller låt det fortfara att vara en delvis komplett stad. En blivande storstad bör ha alla trafikslaget och länet bör inte vara det enda utan flygplats. Dessutom med alltmer miljövänligt flyg.

Västeråsare som vill Västerås väl

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan