Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Så vill S förstöra våra gemensamma resurser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Anders Teljebäck (S).

Bild: Magnus Westberg

Annons

Kommentar till inlägget i VLT den 10 augusti, "Så vill vi socialdemokrater använda våra gemensamma resurser".

Anders Teljebäck (S) vill ödelägga en av våra gemensamma resurser i form av Västerås Flygplats. Teljebäck är som folkvald politiker satt att under en begränsad tid förvalta just våra gemensamma resurser. Han valdes inte till uppdraget för att förstöra ett godtyckligt urval av dessa för all framtid.

Teljebäck hänvisar till kommunfullmäktiges möte den 17 juni när han framhåller sitt missnöje över att andra ledamöter försökt prata om saker som inte hade med mötets ärende att göra, det vill säga frågan om flygplatsbolagets framtida inriktning. En egendomlig inlaga från någon som själv inledde med att erhålla mötets första tillrättavisning av ordföranden för att inte ha klarat att hålla sig till ämnet.

Annons

Annons

Han påstår felaktigt att Västerås flygplats, som han uttrycker det, inte är en alternativflygplats.

Vidare är han "ytterst besviken över de grunda kunskaper som många av fullmäktiges ledamöter besitter", med hänvisning till flygplatsfrågorna. Där kan man i flera fall hålla med Teljebäck, men även konstatera att han redan i nästa mening sällar sig till dessa ledamöter genom att blottlägga sina egna bristfälliga kunskaper inom området.

Han påstår felaktigt att Västerås flygplats, som han uttrycker det, inte är en alternativflygplats. För att parafrasera Teljebäck själv: Ibland är det så i politiken, att man måste upprepa sig. Tydligt är att så är fallet även nu.

När en besättning som flyger till Arlanda väljer att, utifrån öppettider och bemanning, planera för Västerås flygplats som alternativ landningsplats för sin flygning är resultatet att utsläppen för denna flygning minskar. Med andra ord, de landar helt enligt tidtabell på Arlanda, men flygningen har genererat mindre utsläpp än om Hässlö inte var tillgängligt. Varför då? Jo, eftersom merparten av all trafik till Arlanda är tvingade av regelverket att medföra bränsle som räcker, inte bara till destinationen, utan även till en alternativ landningsplats.

Hade de valt att planera för exempelvis Skavsta som alternativ hade de varit tvungna att medföra mer bränsle, eftersom Skavsta ligger längre från Arlanda än vad Hässlö gör. Flygplanet hade blivit tyngre, bränsleförbrukningen högre och utsläppen därmed högre.

Annons

Ingenstans under denna process krävs vare sig tillstånd eller underrättande av kommunstyrelsens ordförande i Västerås. Om Hässlö hade öppet dygnet runt med full bemanning hade naturligtvis ytterligare betydande utsläppsminskningar för flygtrafiken över Sverige kunnat åstadkommas. Lägger man i stället ned, går denna miljövinst om intet för all framtid.

Annons

Av samma anledning ökade tyvärr utsläppen för flygtrafiken till Landvetter över en natt när man valde att stänga det närbelägna Säve för tung trafik. Det krävs alltså inte att någonting nytt byggs för att Hässlö ska "bli en alternativflygplats", det är den redan i dag.

2018 understryker Teljebäck fördelarna med att ha en flygplats i Västerås för SVT, och bland argumenten återfinns sparade utsläpp från bilresor till Arlanda. I Augusti 2020 deklarerar han i stället med högt tonläge sakfel som låser fast S-politiken i betydligt högre utsläpp än de bilresor som åsyftas.

Det är beklagligt när ledande politiker väljer att använda sin plattform för att torgföra felaktiga uppgifter i syfte att legitimera sin politik. I synnerhet när det gäller ämnen där allmänheten har svårt att kontrollera uppgifternas riktighet.

Johan Ahnlund

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan