Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: C: Västerås flygplats räddar liv

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet vill värna och utveckla Västerås flygplats. Inte öka koldioxidutsläppen, tvärtom. Om flygplatsbolaget avvecklas, försvinner Västerås flygplats som alternativflygplats för såväl passagerartrafik som för ambulansflyg, skriver Vicki Skure-Eriksson (C).

Bild: Lina Larsson

Annons

Flygplatsens samhällsnytta för att kunna rädda både liv och egendom är en av anledningarna till att vi i centerpartiet vill behålla den infrastruktur som behövs för ambulansflyg, brandbekämpningsflyg och flyg som kan snabbt kan leverera förnödenheter i en krissituation oavsett väder.

Brandbekämpningsflyg bidrog till släckningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Plan och besättning behöver tanka, vila och annan service och kunna landa även vid dåliga väderförhållanden. Utan Västerås flygplats tvingas planen flyga längre sträckor och blir inte lika effektiva i släckningsarbetet. Helikoptrar vid sjuktransporter och brandbekämpning kompletterar, men kan inte ersätta flyg. Där varje minut kan vara skillnaden mellan liv och död.

Annons

Centerpartiet vill värna och utveckla Västerås flygplats. Inte öka koldioxidutsläppen, tvärtom. Om flygplatsbolaget avvecklas, försvinner Västerås flygplats som alternativflygplats för såväl passagerartrafik som för ambulansflyg. Planen behöver mer bränsle vilket ökar utsläppen. Att avveckla flygplatsbolaget är alltså negativt för klimatet.

Annons

Regionala flygplatser är en viktig del av det rutnät som finns runt om i Sverige.

Vi är nu mitt uppe i en pandemi. Flera covid-19-patienter har flugits från Västerås flygplats till andra sjukhus. Pandemin visar på vår sårbarhet, när förnödenheter, medicin och skyddsutrustning snabbt kan ta slut.

Regionala flygplatser är en viktig del av det rutnät som finns runt om i Sverige. Vartefter mindre flygplatser försvinner blir maskorna i nätet större och beredskapen försämras. Den risken ser de sju kommuner som nu går in och räddar Ängelholms flygplats från nedläggning. Vi behöver öka vår beredskap, inte minska den.

En nedläggning av flygplatsbolaget innebär också flytt av cirka 280 arbetstillfällen för företag som är beroende av dagens instrumentella flygplats för sin verksamhet. Arbetstillfällen som äventyras, i ett läge när arbetslösheten riskerar att öka kraftigt på grund av covid-19 och vi behöver varenda krona och vartenda arbetstillfälle för att kunna satsa på skolan, vården och omsorgen.

Teknikstaden Västerås, med stolt tradition av elektrifiering, robotisering och automation, från starten av ASEA till dagens etablering av Northvolts batterifabrik. Visionen för utveckling av Finnslätten som kommer lyfta Västerås än mer inom forskning, innovation och produktion inom el- och batterilösningar för fordon på väg, järnväg och i luften.

Annons

Redan nu finns tekniken med elflygplan som klarar en räckvidd på 40 mil. Utan utsläpp, utan buller, utan dyra underhållsbehov. Som byggs med billigare tekniska lösningar än vanliga flygmaskiner. 2025 planeras för att det första reguljära 19-personersplanet ska vara i drift. Det är inte längre science-fiction.

Annons

Automatiserade och digitaliserade mindre flygplatser och omställningen av fossilfritt och klimatneutralt flyg snabbas på både tack vare 5G-tekniken och på grund av covid-19. Forskning inom framtidens energi, batterilagring, AI, inbyggda system och elflyg bedrivs redan på Mälardalens högskola, men skulle med en uppväxling, kunna bli den spjutspets som möjliggör att MDH blir tekniskt universitet.

Ny forskning och framväxande näringsgrenar som drönare kopplat till hälsorobotik, förnyelsebara drivmedel för flyg och automatiserade flygplatser med hjälp av 5G-tekniken är fullt möjlig. Det vore ett rejält felsteg av oss förtroendevalda i Västerås att låta teknikstaden Västerås hamna på efterkälken, när andra kommuner redan hakat på utvecklingen med klimatsmart flyg, som Mora, Skellefteå, Östersund, Trollhättan med flera.

Elflyg och 5G kommer revolutionera flyget inte bara i Sverige och Norden utan i hela världen. I Västerås finns hela spannet, från en fullstor instrumentell flygplats, flygteknikerutbildning, pilotutbildningar med företag som redan beställt 60 elflyg, till forskning, innovation och batteritillverkning. Västerås har alla förutsättningar att kunna göra skillnad både lokalt och globalt och bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Och samtidigt kunna rädda liv.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Gruppledare Centerpartiet Västerås

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan