Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Västerås flygplats – en mycket kostsam historia

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De som alltjämt vill fortsätta driva flygplatsen är skyldiga att svara på ett antal frågor, menar miljöpartiet.

Bild: Jan Ernheimer

Annons

Den 3 september fattar Västerås kommunfullmäktige ett historiskt beslut, som markerar slutet för den årliga miljonrullningen till Västerås flygplats som sedan millennieskiftet kostat skattebetalarna uppåt en halv miljard kronor.

Debatten har stundom varit mycket hård och det är lätt för den enskilde västeråsaren att bland de retoriska greppen missa de obestridbara fakta som ligger för oss. Låt oss därför rekapitulera vad vi egentligen diskuterar:

- Västerås flygplats är ekonomiskt slukhål. I stället för ett underskott på 15 miljoner kronor 2021, vilket har varit den nivå som det funnits bred konsensus om och som återfinns i såväl flygplatsens handlingsplan som ägardirektiv, så prognostiserar flygplatsbolaget själva att de inom några ska göra underskott på 30 miljoner kronor. Utöver att flygplatsen alltså väntas bli dubbelt så dyr, så tillkommer därtill upprustning som kommer att medföra ytterligare kostnader på cirka 10 miljoner kronor per år. Kostnaderna skenar fullständigt och det finns inga ytterligare åtgärder att vidta, enligt en rapport som författades av flygplatsbolagets styrelse så sent som sommaren 2019.

Annons

Annons

- Återkommande i debatten är också att det ska komma till nya kommersiella flyglinjer som trafikerar Västerås flygplats. Det har man fruktlöst försökt med under många års tid, men faktum är att nuvarande passagerarvolymer skulle behöva tiodubblas för att verksamheten ska bära sig. Om vi tänker oss att detta skulle ske genom elflygsutbyggnad, vilket de nyfrälsta klimatentusiasterna i bland annat moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna ofta framhåller, så skulle det fordras 144 avgångar under var och en av årets dagar. Det säger sig självt att detta inte speglar någon slags teknikoptimistisk realistisk vision, utan snarare är ett uttryck för blint hopp och vanföreställningar. 2018 betalade västeråsarna motsvarande 250 kronor för varje resenär som flög med exempelvis London- eller Spanienlinjerna. Inget talar för att framtiden skulle vara ett dugg ljusare.

- Vidare finns flera andra kommersiella aktörer på flygplatsområdet. Bland dessa nämns exempelvis flygskolorna. Västeråsarna bör känna till att dessa aktörer enbart betalar för sina flygrörelser enligt en mycket låg standardiserad taxa, och har inte uttryckt något som helst intresse för att fullt ut betala självkostnaden. I praktiken blir det en kraftig kommunal subvention till dessa verksamheter. Den största av flygskolorna, OSM Aviation Academy, omsatte 2018 nästan 49 miljoner kronor men bjuds ändå på en riktig gratislunch för västeråsarnas räkning. Kanske är det inte så konstigt att dessa verksamheter är bland de mest högljudda i kampanjandet för fortsatt flygplatsdrift, när det knappast saknas ekonomiska intressen i det?

Annons

Annons

- Ett annat återkommande påstående är att flygplatsen är central för hälso- och sjukvård samt det allmänna beredskapsläget. I det första fallet låter vi konstatera att regionsstyrelsens ordförande i ett interpellationssvar, daterat 2020-06-16, konstaterar att nyttjandet av flygplatsen för exempelvis ambulansflyg och organtransporter är ringa och att konsekvenserna av en nedläggning av flygplatsen blir klart hanterbara utifrån närheten till andra flygplatser. I det andra fallet så har trafikverket så sent som 2020-06-15, på uppdrag av regeringen, klargjort att Västerås flygplats inte förordas bli en av landets beredskapsflygplatser. Efter dialog med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenskt ambulansflyg och Försvarsmakten, så väljer man helt enkelt att prioritera andra flygplatser som bedöms mer strategiskt relevanta för den samlade beredskapen.

- Sammantaget är Västerås flygplats en mycket kostsam historia för kommunens skattebetalare, samtidigt som den ringa samhällsnyttan gör att det är väldigt svårt att motivera fortsatt drift. De som alltjämt vill fortsätta driva flygplatsen är skyldiga att svara på ett antal frågor. Nu när det står klart att flygplatsbolagets underskott kommer att fortsätta skena för många år framöver: Vad ska det få kosta, vem ska betala och vem ska få stå tillbaka?

Markus Lindgren (MP)

Kommunalråd

Anna Thunell (MP)

Kommunalråd

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan