Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Region Västmanland avskärmas från flygplatsdiskussionen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Tony Persson

Annons

Vågorna, eller ska vi säga luftströmmarna, har gått höga under en längre tid angående Västerås flygplats vara eller icke vara.

Enligt vår bild har det funnits en ovilja från politiska företrädare i Västerås stad att diskutera flygplatsens inverkan på den regionala utvecklingen och behovet som regionen med Region Västmanland, men även staten i form av Länsstyrelsen har av Västerås flygplats.

Som regionala företrädare för centerpartiet kan vi med stort missnöje konstatera och beklaga att en regional diskussion helt saknats i en så för länet viktig fråga.

Här vill vi börja med att bemöta Bengt-Åke Nilsson (L), "Nu blåser andra vindar från C:s håll", VLT den 27 augusti, där den mångårige kommun- och regionpolitikern, som han kallar sig för, behöver gå 30 år tillbaka i tiden för att hitta motargument till centerpartiets länsgemensamma debattartikel för ett bevarande av flygplatsen. Men Nilssons minne sviker. Det dåvarande landstinget ägde aldrig någon andel av flygplatsen – man bidrog däremot med en mindre summa i driftbidrag.

Annons

Annons

Så diskussionen om vem som bytt fot och när kan vi lämna därhän för en fortsatt diskussionen i rätt kontext.

Vad värre är att Bengt-Åke Nilsson inte verkar vilja komma ihåg sitt eget partis valprogram för innevarande mandatperiod – där Liberalerna i sitt regionalpolitiska program slår fast att regionen är en viktig part för flygplatsens framtid. Men nu verkar det inte längre viktigt för Bengt-Åke Nilsson och flera i Västerås stadshus.

Så diskussionen om vem som bytt fot och när kan vi lämna därhän för en fortsatt diskussionen i rätt kontext.

Centerpartiet ser att flygplatsen behövs för hela länet och det finns flera klara fördelar med att ha en fullt utrustad flygplats i vårt län.

Flygplatsen ger Västmanland:

- Ett bra beredskapsläge för främst civil beredskap, såsom brandflyg och skogsbrandövervakning, men även militär beredskap utifrån flygplatsens uppbyggnad.

- Säkra och snabba patienttransporter när de behövs utföras med ambulansflyg.

- Attraktionskraft för hela länet med alla fem transportslag – infrastruktur för väg, tåg, sjöfart, luft och digitalt – där näringslivet drar nytta av den infrastruktur vi har och tillgängligheten gör oss till en plats för innovation.

- Arbetstillfällen med bland annat Nordens främsta pilotutbildning.

Flygplatsen ska nu inom kort upp i Västerås kommunfullmäktige för ett avgörande och med svar på den återremiss som våra centerkollegor i Västerås var med och röstade fram i juni. Detta trots att det tydligt framgår i återremissen att Region Västmanland ska tillfrågas genom en formell förfrågan och utan att någon sådan har ställts.

Annons

Annons

I stället väljer de regionala utvecklingsmotståndarna som vill lägga ned flygplatsen att citera ovidkommande handlingar och hänvisa till informella samtal mellan två partiföreträdare från socialdemokraterna. Samtal som dessutom konstaterat att en djupare dialog behövs.

Det är inget annat än ett demokratiskt förakt att handla på detta vis.

Länsstyrelsen har efter återremissen åtminstone fått yttra sig – men där friseras svaret så att det ska passa den redan inslagna vägen om nedläggning.

Dessutom pågår ett starkt växande folkinitiativ för flygplatsen.

Under rätt förutsättningar hade vi gärna sett att vi gemensamt kunnat suttit ner och diskuterat frågan utifrån vilka utvecklingsområden och möjligheter som faktiskt finns för flygplatsen. Att så inte skett är helt och hållet Västerås stads val och det går bara att spekulera i anledningarna till varför.

Västerås flygplats behövs för den regionala utvecklingen – för fler arbetstillfällen, en tryggare beredskap och närmare vård. Regional utveckling som vi som regionala företrädare har ansvar för och som vi gemensamt med kommunerna i länet ska leda.

Barbro Larsson (C)

regionråd och gruppledare

Magnus Ekblad (C)

regionråd med ansvar för regional utveckling

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan