Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Inför beslut om nedläggning av Västerås flygfält

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En skrotning av flygfältets instrumentella utrustning kommer också att innebära en stor kapitalförstöring, liksom 15 miljoner kronor i beräknade minskade årliga skatteintäkter till Västerås kommun, samt 7 miljoner i regionalt skattebortfall, skriver Kurt Åberg.

Annons

Replik: I en debattartikel den 26 augusti har Markus Lindgren (MP) ställt tre frågor inför beslut i Västerås kommunfullmäktige om Hässlös fortlevnad eller avveckling, "Västerås flygplats – en kostsam historia".

- Vad får det kosta?

- Vem ska betala?

- Vem ska stå tillbaka.

Markus Lindgren borde i detta sammanhang inte utelämna att svara på följdfrågorna vad MP själva vill med en nedläggning av Hässlö. Ifall syftet är att frigöra mark för bebyggelse borde man för trovärdighetens skull även redovisa en kostnadskalkyl vad en sanering av Hässlös mark, inklusive ett eventuellt giftläckage i dricksvattentäkten Mälaren beräknas kosta.

Annons

Även frågan vilka planer MP i Västerås har för att ersätta 280 förlorade arbetstillfällen på Hässlöområdet i fall flygplatsen läggs ned. För beslut om nedläggning kommer innebära flytt till annan ort för de företag och personal som är beroende av en instrumentell flygplats för sin verksamhet.

Annons

En skrotning av flygfältets instrumentella utrustning kommer också att innebära en stor kapitalförstöring, liksom 15 miljoner kronor i beräknade minskade årliga skatteintäkter till Västerås kommun, samt 7 miljoner i regionalt skattebortfall.

- Angående frågan om flygets koldioxidutsläpp:

Om Västerås flygplatsbolag avvecklas försvinner Västerås flygplats som alternativ till Arlanda för passagerartrafik och ambulansflyg. Det innebär att dessa plan i framtiden måste planera för mer reservbränsle för landning på annan plats. Det gör planen tyngre och förorsakar då mer koldioxidutsläpp. Arlanda har många dagliga internationella ankomster vilket betyder att Västerås som närmsta alternativ till Arlanda är en ”daglig sparbössa” ur miljösynpunkt på grund av dessa plans mindre vikt och därmed minskade koldioxidutsläpp.

- Västerås som beredskapsflygplats:

I sin debattartikel nämner Markus Lindgren att Trafikverket ej avser förorda Västerås som en av landets beredskapsflygplatser. Även här utelämnar han det svar som Länsstyrelsen lämnat till kommunen i frågan om en nedläggning av Västerås flygplats. Om flygplatsen avvecklas kan det få stora konsekvenser från beredskaps- och totalförsvarssynpunkt skriver Andreas Hornwall, biträdande säkerhetsskyddschef. Vid krissituationer uppstår alltid konkurrens om olika typer av resurser, liknande vad som skett under nuvarande coronapandemi, och det är då viktigt att säkerställa att en sådan resurs som flygplats finns i Västmanland.

Annons

Annons

- Ambulansflyget:

Här hänvisar Markus Lindgren till ett interpellationssvar från regionstyrelsens ordförande att nyttjandet av Västerås flygplats för ambulans och organtransporter är ringa och att en nedläggning av flygplatsen därmed är hanterbar. Som motargument bör nämnas att Flygambulansen transporterade 76 Västmanlänningar under 2019, därutöver några utländska besökare samt organtransporter. Totalt cirka 100 flygningar till och från Västerås. För berörda personer och familjer som fått vård eller hjälp med organtransporter, vilket i slutänden kanske varit livsavgörande, tycker nog inte att denna verksamhet är av ringa betydelse. Händelser som i deras fall av olika skäl ej kunnat utföras av vanliga ambulanshelikoptrar. Av miljöskäl har även 2 000 mil bilkörning med ambulans mellan Arlanda och Västerås undvikits, eftersom Hässlö vid dessa tillfällen varit tillgänglig för ambulansflyget.

Kurt Åberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan