Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Västerås flygplats är en nationell resurs

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med den nu rådande pandemin har flyget närmast totalt avstannat. Västerås likt de flesta andra flygplatser och flygbolag är starkt påverkade av detta. Likaså har detta påverkat hur frågorna om Flygplatsöversynen, Beredskapsflygplatserna eller Försvarsbeslutet ska hanteras.

Bild: Arkivbild

Annons

Under lång tid har diskussionen om att behålla eller lägga ned Västerås flygplats upptaget beslutsfattare och allmänhet i Västerås och i Västmanland. Nu tycks ett verkligt nedläggningsbeslut till slut vara förestående.

Västerås flygplats är medlem i Svenska regionala flygplatser (SRF) som företräder 33 regionala flygplatser i hela landet. Likt Västerås är nästan alla medlemsflygplatser också kommunalt ägda och alla med precis samma problem som Västerås. Flygplatsen själv har inte förutsättningar att ”gå med vinst”. Ingen av våra regionala flygplatser ”går med vinst”, inte ens före pandemin.

Västerås stad och dess beslutsfattare ska givetvis själva få bestämma om sin flygplats framtid, men när jag följt debatten och nu beslutsavsikten i kommunen, slås jag av hur lite man sätter in flygplatsen i ett nationellt sammanhang.

Annons

Annons

Sverige är helt unikt som land att dela upp ägarskapet för flygplatser mellan stat och kommun. Norge och Finland är likt Sverige länder med väldigt långa avstånd och alla tre länderna är glest befolkade.

I både Norge och Finland har man samma problem med regionala flygplatser som inte heller ”går med vinst”. Men där säkerställer man att de stora huvudstadsflygplatserna som går med vinst, Gardemoen i Oslo och Vanda i Helsingfors, de kors-subventionerar driften till övriga flygplatser ute i respektive land. I dessa länder gör man också satsningar på sina flygplatser, då man har råd till det.

Men i Sverige delar staten upp flygplatserna. Staten driver och tjänar bra med pengar i sitt bolag Swedavia, på sina stora flygplatser med Arlanda i spetsen. Detta medan de allra flesta mindre flygplatser får klara sig själva med kommunala medel. Precis som fallet är i Västerås.

Härom året tillsatte regeringen en Flygplatsöversyn som skulle se över statens långsiktiga roll för flygplatserna. Den utredningen är fortfarande inte klar. Likaså har Trafikverket nu på regeringens uppdrag tittat över och föreslagit att fler flygplatser blir så kallade Beredskapsflygplatser med statlig medfinansiering.

Dessutom finns tankar i det förestående Försvarsbeslutet att utöka Flygvapnets möjligheter att nyttja fler krigsbaser. Man kan säga att det från flera håll finns ett nationellt intresse för Västerås flygplats betydelse för beredskap och stöd till samhället.

Annons

Samtidigt är det viktigt att beslut om Stockholm-Västerås flygplats framtid vilar på en bred och saklig grund.

Annons

Alla dessa tre väldigt stora och omfattande frågeställningar skulle mycket väl, var och en, kunna peka ut, nyttja och då också till del finansiera Västerås flygplats med statliga medel.

Det finns inga färdiga förslag eller tidtabeller när dessa frågor ska avgöras. Men det vore djupt olyckligt om staten skulle överväga att mer utnyttja och medfinansiera Västerås flygplats men att flygplatsen då håller på att avvecklas.

Med den nu rådande pandemin har flyget närmast totalt avstannat. Västerås likt de flesta andra flygplatser och flygbolag är starkt påverkade av detta. Likaså har detta påverkat hur frågorna om Flygplatsöversynen, Beredskapsflygplatserna eller Försvarsbeslutet ska hanteras.

Samtidigt är det viktigt att beslut om Stockholm-Västerås flygplats framtid vilar på en bred och saklig grund. Flygplatsen tillhör innevånarna i Västerås och Västmanland. Men flygplatsen har betydelse också för landet och nationen.

Peter Larsson

vd Svenska regionala flygplatser

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan